Úvodní stránka » Home » Zaostřovací systém fotoaparátu pod lupou II

Zaostřovací systém fotoaparátu pod lupou II

Fotograf musí umožnit fotoaparátu zaostřit autofokusem podle dané situace. Tím se rozumí výběr zaostřovacího bodu AF, výběr režimu činnosti AF (jednorázového nebo kontinuálního) a stanovení expozičního času, ideálně při světelném objektivu.

Expoziční čas, který zajistí ostré záběry, je závislý u statických záběrů bez stativu na vzdálenosti fotografovaného subjektu, ohniskové vzdálenosti použitého objektivu, času expozice a pevné ruce fotografa. U snímků dynamické scény na expozičním času podle rychlosti a směru pohybu, ohniskové vzdálenosti objektivu a vzdálenosti pohybujícího se subjektu.

Jednoduché kompakty a zrcadlovky v režimu živého náhledu, tedy i videa, ostří pouze detekcí kontrastu, jak jsem popisoval v prvním díle tohoto článku. V takovém případě je fotoaparát vybaven jedním nebo více zaostřovacími body na snímači. Často je možné jeden bod libovolně posouvat pomocí šipek nebo dotykem. Zaostřovací body pro detekci kontrastu jsou tvořeny skupinou obrazových prvků, které se neliší od jiných, pouze mají ještě funkci vyhodnocení kontrastu a může se jednat o jakékoliv obrazové prvky (třeba úplně u kraje). Zamíříte zaostřovací bod na vybrané místo scény a AF zaostří po namáčknutí spouště, pokud tam najde dostatečně osvětlenou hranu.

Zrcadlovky a bezzrcadlovky, které ostří i pomocí fázové detekce, vykazují přesnější a rychlejší AF, včetně kontinuálního, ale také vyžadují určité znalosti fotografa. Zaostřovací bod se v hledáčku zobrazí jako malý čtvereček, což znázorňuje horizontální nebo vertikální detekční proužek (v případě křížového bodu jsou to oba proužky). Detekční proužky přesahují vyznačené zaostřovací body v hledáčku a navíc nemusejí procházet jejich středem. To je nepříjemné proto, že můžete zaostřit nechtěně na vedlejší objekt. Eliminujete to znalostí svého přístroje, větší hloubkou ostrosti nebo zaostřením dál od jiných výrazných kontrastů a hran.

Zrcadlovky nabízejí pouze 5 až 153 zaostřovacích bodů, které nesahají k okrajům snímku. Jednou z výhod moderních systémových kompaktů je, že mají zaostřovacích bodů o mnoho více a ty pokrývají téměř celou plochu snímku. Je důležité vědět, jaké ostřící body jsou křížové, což znamená, že jsou nejcitlivější a tedy spolehlivější. U jednorázového ostření (One Shot nebo AF-S) některý z těchto bodů umístíte podle toho, co má být především ostré. Můžete také nastavit automatický výběr zaostřovacího bodu. Při kontinuálním ostření (AI Focus nebo AF-C) vyberete ostřící bod, na něm držíte pohybující se objekt namáčknutím spouště a systém stále přeostřuje dokud nedomáčknete spoušť. V režimu automatického výběru ostřícího bodu fotoaparát sleduje pohyblivý objekt jeho předáváním mezi ostřícími body. V dalším díle se k tomu vrátím podrobně.


Nikon D850 má 153 ostřících bodů z toho 99 křížových (červené) a tak jsou vidět v hledáčku. 

I neostré se může jevit ostré

Zaostřit znamená zvolit správnou rovinu zaostření. Rovina ostření je kolmá na osu objektivu a rovnoběžná se snímačem. Hloubka ostrosti je rozsah vzdáleností na fotografované scéně, kde se nám na výsledné fotografii zdá vše ostré. Je to zkušenost, co považuje lidské oko za ostré. Jenom ta část scény, která se nalézá v rovině zaostření, bude dokonale ostrá. Jakákoliv odchylka od roviny zaostření vpřed nebo vzad vede k rozostření. Ideální bod se už nezobrazí na snímači jako bod, ale jako rozptylový kroužek. Jak malý musí být rozptylový kroužek, aby ho lidské oko nevnímalo jako kroužek, ale jako bod, určuje hloubku ostrosti. To, co považujeme za ostré, je závislé na mnoha faktorech.

Co ovlivní fotoaparát

Velikost snímače - velikost rozptylového kroužku závisí na velikosti snímače. Čím je snímač větší, je menší rozptylový kroužek na fotce. Z malého senzoru se musí obraz víc zvětšovat. Že praxe je jiná? Ano. Je to tím, že vliv velmi malého snímače je bohatě vykompenzován velmi krátkou reálnou ohniskovou vzdáleností objektivu. Proto je u telefonů a levných kompaktů téměř vše ostré.

Rozlišení snímače - víc pixelů zobrazí při zvětšování snímků stále menší detaily, ale nesmí být při tom vyšší hodnota ISO, která naopak detaily potlačí. Obecně větší pixely zachytí víc fotonů (světla) a zobrazí víc detailů i v místech, kde je světla méně. Požadavek více pixelů a větší pixely jde proti sobě při daném rozměru snímače. Z toho plyne, že s ohledem na ostrost ve smyslu zobrazení více detailů je ideálním kompromisem adekvátní počet obrazových prvků snímače a velikosti snímače pro cílovou skupinu fotografů. Proto jsou u profesionálů v oblibě fotoaparáty s formátem snímače full frame.

Co ovlivní pozorovatel

Velikost výsledné fotografie - čím větší je fotografie, tím se zvětšuje i rozostření a bude okem stále viditelnější. Na billboard je potřeba jiná data než na fotku 10x15 cm.

Pozorovací vzdálenost fotografie – ostrost snímku je závislá na pozorovací vzdálenosti. Zblízka vidíte rozostření lépe. Pokles ostrosti z důvodu velikosti fotografie je často kompenzován zvětšováním pozorovací vzdálenosti např. u billboardů.

Co ovlivní fotograf

Použitá clona – nižší clonové číslo otevírá clonu a zkracuje hloubku ostrosti. Zvýšení clonového čísla přivře clonu a prodlouží hloubku ostrosti.

Použitá hodnota ISO (tzv. citlivost) - čím vyšší ISO nastavené na fotoaparátu, tím bude snímek méně ostrý a detaily nebudou patrné.

Vzdálenost fotografovaného předmětu – vzdálenější části scény vykazují větší hloubku ostrosti, než ty bližší.

Ohnisková vzdálenost objektivu – čím delší je ohnisková vzdálenost objektivu, tím menší hloubka ostrosti.

Hrany, protisvětlo, intenzita světla – autofokus se nejlépe chytne a zaostří, pokud umístíte jeho zaostřovací bod na hranu (kontrast), která se nalézá na fotografované scéně. V protisvětle mívá autofokus potíže hrana, nehrana. Tady hodně záleží na konkrétním fotoaparátu, ale více či méně to platí pro všechny. Pasivní autofokusy, to jsou ty popisované, potřebují pro rozeznání kontrastu dostatek světla. Lepší je tedy ostřit na osvětlenější část scény. Pokud to není možné, jsou ve výhodě světelnější objektivy, které propustí víc světla. I ve tmě pomůže externí systémový blesk, který vyšle infračervený křížový obrazec (to už je aktivní AF) a na něj autofokus zaostří, samozřejmě pouze na vzdálenost stanovenou oním bleskem (cca 10 m). Mnoho fotoaparátů má pomocné světlo nebo vysunou interní blesk a krátce na scénu posvítí pro zaostření. To je ovšem účinný způsob pro velmi malý dosah světla, které navíc hodně ruší a způsobuje nepřirozené výrazy fotografovaných.

Co je přijatelné

Nekompromisní ostrost je požadována u krajin, glamour (oči, rty vlasy atd.), zátiší, makra, portrétů v ateliéru, reklamní a produktové fotografie. Opak platí u reportážních snímků, kde záleží hodně na obsahu. Pokud jde o zachycení velmi vypjatého okamžiku, tak má obsah přednost i za cenu bídné ostrosti. To je vcelku logické. Neostrost je také vítaným nástrojem kompozice k zvýraznění hlavního motivu nebo vyjádření pohybu a dynamiky.


Robert Capa je vzorem všech všech opravdových fotoreportérů. To je jeho ikonická fotografie vylodění spojenců na pláži Omaha v roce 1944. Obsah snímku zcela přebíjí zaostření, kompozici i expozici.    

Závěr

Stupeň zaostření nebo nezaostření, respektive hloubka ostrosti je bezpochyby kreativním nástrojem fotografa. Softwarové zaostření pomůže, ale nezachrání špatné zaostření při fotografování. Ce je tedy příčinou neostrosti:

  • technické vlastnosti fotoaparátu
  • technické vlastnosti záznamu snímku
  • špatná kvalita objektivu
  • chybné zaostření
  • chvění fotoaparátu
  • pohybová neostrost

Jsem přesvědčen, že když znáte systém ostření se všemi souvislostmi, tak lépe využijete jeho možnosti. Další díl Zaostřovací systém fotoaparátu pod lupou III bude o konkrétních situacích s manuálem pro použití v praxi.                                       

 Zaostřovací systém fotoaparátu pod lupou I

Zaostřovací systém fotoaparátu pod lupou III.