Úvodní stránka » Home » Základy kompozice III: Rám v rámu

Základy kompozice III: Rám v rámu

V třetím díle základů kompozice fotografie se budu zabývat zarámováním hlavního objektu, zejména popředím snímku. Tato kompozice spočívá v prvotním upoutání pozornosti na popředí, které rámuje hlavní objekt v pozadí snímku. Rám v popředí, který může být i rozostřený, vede divákův pohled na hlavní objekt a dodává snímku perspektivu a hloubku.

Popředí nesmí diváka příliš rozptýlit, být dominantní a mělo by doplňovat pozadí. Vnitřní rám, který má podobný tvar jako rám vnější (formát), snadněji diváka navede na pozadí, tudíž je účinnější. Také grafický vztah mezi oběma rámy je silnější, pokud je mezi nimi užší mezera. To neznamená, že musíte vždy usilovat o nejsilnější účinek zarámování. Méně znatelný efekt není tak formální. Záleží vždy na úvaze fotografa.    

Jednoduše si řekněte, zda je tato kompozice pro snímek přínosem a podle toho se řiďte. Rám v rámu je v jistém ohledu klišé, ale dobře provedené je efektní. I při tom platí obecná kompoziční pravidla pro umístění prvků v obraze.

V průhonickém parku mě upoutala bílá lavička mezi bujnou zelení. Zarámováním scény snímek nezhodnotilo a lavička se stala bezvýznamnou. Lepším řešením je bez rámu. 

Rámující útvar se může nacházet i na pozadí za hlavním motivem, ale efekt (např. prostorový) už není významný stejně jako fenomén hloubky ostrosti. Fotografie s objektem, který je zarámovaný pozadím pouze objekt zdůrazňuje. Stejné je to v případě rámujícího útvaru ve stejné rovině jako objekt zájmu s tím, že pozadí může být efektně rozostřené.   

Kompoziční rámování uvnitř fotografie upoutává divákovu pozornost, protože nás láká nahlížet na svět skrze různé otvory a okna. Vyzkoušejte si tento typ kompozice u oken, otevřených dveří, větví s listy, tunelů, mříží, výklenků, otvorů, mezer mezi lidmi atd. Ve fotografické praxi však s rámováním šetřete. Jedná se o specifickou a výraznou techniku. Možná vám připomenutí této klasické kompoziční techniky někdy pomůže získat skvělou fotografii.

Základy kompozice I

Základy kompozice II

Základy kompozice IV

Základy kompozice V