Úvodní stránka » Editujeme » Zábavný Photoshop

Zábavný Photoshop

Photoshop je drahým a mocným nástrojem pro kompletní editaci fotografií. Je určen pro vážnou práci. Abychom nebyli tak vážní, nabízím dva jednoduché postupy úprav fotografií pro zábavu. Vlastně kdo ví, kde se ještě mohou hodit.

První popisovaný efekt může mít i vážné uplatnění u svatebních fotografií, snímků dětí, květin, nebo krajiny. Druhý u reklamních snímků, kde byl poprvé použit.

Ortonův efekt

Na tuto úpravu fotografií přišel kanadský fotograf Michael Orton. Původně ji vyvinul pro kinofilm. Ze stativu vyfotil snímek jednou ostře, přeexponovaný a jednou hodně rozostřený. Zvětšeninu vytvořil z negativů, které pečlivě sesadil.

Ortonův efekt můžete simulovat ve fotografických editorech schopných pracovat ve vrstvách, např. Photoshopu, prolnutím zesvětlené se zesvětlenou a rozostřenou fotografií. Výsledkem je fotografie se zvláštním kontrastem a změkčením. Popsal bych ji jako snovou s nádechem tajemna. Zásadní je nastavení jednotlivých kroků úprav, které pak mají vliv na charakter efektu. Tady naleznete velký prostor pro různé kombinace nastavení Photoshopu, případně použití jiného postupu pro dosažení podobného efektu.


Snímek z průhonického  parku je trochu kýčovitý: proč to neumocnit. Na zesvětlení jsem použil Křivky a Gaussovské rozostření 24 pixelů.

Obvyklý pracovní postup (Photoshop)

 • Otevřete fotografii, na kterou chcete aplikovat Ortonův efekt. V tomto případě je to klasická fotka z dovolené, kterou jsem pořídil na Madeiře.

 • Duplikujte vrstvu s fotografií (Ctrl+J).
 • Proveďte zesvětlení fotografie (simulace přeexpozice), např. režimem prolnutí  vrstev Závoj. Můžete použít i jinou metodu: Obraz > Přizpůsobení > Expozice, Obraz > Přizpůsobení > Křivky (Ctrl+M), Obraz > Přizpůsobení > Úrovně (Ctrl+L).
 • Slučte vrstvy (Ctrl+E). Pokud nepoužijete režim prolnutí (Závoj), můžete pracovat až sem v jedné vrstvě a odsud zesvětlit.  

 • Nyní vrstvu duplikujte (Ctrl+J).

 • Horní vrstvu rozostřete Filtr > Rozostření > Gaussovské. V dialogovém okně Gaussovské rozostření 5 až 40 pixelů (záleží na počtu obrazových bodů snímku). Neměly by být vidět detaily, nicméně obrysy ano.

 • V paletce Vrstvy změňte režim prolnutí na Násobit.

 • Slučte vrstvy (Ctrl+E) a je to.

 

Tento postup zkráceně: Fotografii zesvětlete, duplikujte vrstvu a na ní uplatněte rozostření, zvolte režim prolnutí Násobit.

Když chcete vymýšlet různé variace napodobení Ortonova efektu v editoru je důležité si osvojit režim prolnutí  Násobit (Multiply). Tento režim pracuje s algoritmem, kdy každý pixel fotografie přebírá informaci o barvě v každém barevném kanálu podkladu a tuto hodnotu násobí barvou v horní vrstvě. Výsledkem musí být vždy ztmavení fotografie, přičemž černá vždy zůstane černou a bílá podkladovou barvu nezmění. Čím je barva v horní vrstvě tmavší, tím větší bude ztmavení. Barvy jsou sytější.  

Tilt shift miniaturizace

Tento efekt vytváří optickou iluzi, že fotografie je snímkem modelu. To je způsobeno umělou manipulací s nízkou hloubkou ostrosti, která snímku propůjčí zdání specifické perspektivy jako u modelu. Softwarová manipulace simuluje použití Tilt-Shift nebo Lensbaby objektivu.

Na makety se díváme shora, proto i snímky, na kterých chcete uplatnit tento efekt, by měly být pořízeny s perspektivou nadhledu, bez oblohy. Vhodné jsou např. nepříliš složité fotografie městské zástavby, kde jsou vidět lidé, obchody, auta atd. Výsledkem je zdání snímku urbanistického modelu. Vystavené modely bývají osvětleny reflektorem, proto i výchozí snímek má být jasný, kontrastní s hlubšími stíny a třeba i s mírným posunutím vyvážení bílé.


Pracovní postup

 • Fotografii vhodně ořízněte a v panelu nástrojů zvolte režim Rychlá maska (Q). Na zapnutém tlačítku rychlé masky musí být tmavý doplněk kroužku. Pokud tomu tak není a je tmavý kroužek, proveďte dvojklik na tlačítko rychlé masky. Objeví se volba, zda rychlá maska označí maskované nebo vybrané oblasti. Zvolte maskované. Změnu těchto dvou parametrů provedete též zapnutím nebo vypnutím tlačítka rychlé masky+Alt.        
 • V panelu nástrojů zvolte Přechod (G) a v liště voleb Zrcadlový. Po kliknutí na náhled přechodu zobrazíte jeho editor, kde zvolíte přednastavení „Popředí do pozadí“.
 • Klikněte nástrojem Přechod do místa v obrázku, kde se bude nacházet ohnisko. Od tohoto bodu táhněte myší tam, kam se bude pozvolna obrázek rozostřovat a to i opačným směrem (zrcadlový přechod). Místa chráněná před rozostřením (maskovaná) se zbarví částečně průhlednou červenou barvou.  

 • Vypněte Rychlou masku kliknutím na její tlačítko (Q). Rychlá maska se změní na postupný výběr, v němž se bude aplikovat další popisovaný krok.

 • Zvolte Filtr > Rozostření > Rozostření objektivu (nebo Gaussovské). Odzkoušejte různá nastavení filtru. Enter.

 • Zrušte výběr (Ctrl+D).
 • Podle charakteru snímku nastavte kontrast, jas a sytost. To můžete udělat mnoha způsoby. Já používám Křivky (Ctrl+M), Obraz > Přizpůsobení > Živost. Výsledný obrázek má být kontrastnější, jasnější, se sytějšími barvami.

Výsledný a původní obrázek.

Zkrácený postup:vyberte část fotografie a na něj aplikujte plynulé rozostření. Zvyšte u celého snímku jas, kontrast a sytost barev.

K čemu jsou tak trochu zvláštní efekty? Třeba si pro zábavu z některých fotografií udělejte zábavné obrázky. Třeba si procvičte Photoshop nebo jiný editor fotografií a třeba najdete i seriózní využití.