Úvodní stránka » Editujeme » Ty RAWy jsou divný - interpretace RAW dat

Ty RAWy jsou divný -  interpretace RAW dat

RAW je označení pro minimálně zpracovaná data ze snímače fotoaparátu. Název je podle anglického slova raw (surový, neupravený, hrubý).

Na prvky snímače fotoaparátu dopadá světlo (fotony). To vytváří elektrický náboj (elektrony), který odpovídá množství dopadajícího světla. A/D převodník fotoaparátu tyto analogové hodnoty převede na digitální. K nim se přiřadí metadata, tedy okolnosti pořízení snímku a RAW je hotový. Je to polotovar. Aby z něj byla fotografie formátu JPG, musí ji nějaký procesor a software vypočítat. Většinou to dělá sám fotoaparát (pokud je k tomu nastaven) a na paměťovou kartu uloží hotový JPG obrázek. Z mnoha důvodů je výhodnější tento výpočet odložit a provést jej později v jiném zařízení. Pokud tedy zaznamenáte na paměťovou kartu fotoaparátu RAW data, musí provést počítač dodatečně výpočet fotografie s mnoha možnostmi interpretace převodu. To dělá software, který se nazývá konvertor (převodník) a nabízí k tomu různé možnosti nastavení parametrů převodu s náhledem na monitoru.

Už se dostáváme k problému, který chci probrat a který může u začínajících s RAWem vést k chybnému závěru a zklamání. „Fotografie zaznamenané přímo do formátu JPG jsou lepší než z RAW dat“. Může to tak opravdu vypadat než z RAW soubory začnete dále pracovat.

Soubor RAW není fotografie a přesto vidíte fotografii ještě před konverzí

Fotoaparát si při zaznamenání v RAW datech vytvoří pomocný JPG obrázek s malým rozlišením a velkou kompresí. Ten pak vidíte na displeji s nějakým nastavením vyvážení bílé, nasycení barev, kontrastu, zaostřením. RAW soubor nejde zobrazit, je pořád stejný, neměnný a tato optimalizace je zohledněna pouze v interním JPG náhledu. Jediné, co je relevantní k řešení expozičních parametrů při fotografování do RAWu jsou přesahy na některém konci histogramu. Ty ukazují, že při tomto převodu (nastaveném fotoaparátem) nebude na JPG fotografii celý rozsah jasů scény. Běžný náhled na displeji fotoaparátu vám takovou informaci neposkytne a z pohledu expozice je k ničemu. O něco větší vypovídací schopnost má v tomto případě zobrazený histogram nebo zobrazení oříznutých jasů a stínů. Jenom o něco proto, že jsou to stále údaje obrázku JPG, který byste dostali při aktuálním nastavení konverze ve fotoaparátu a snímání (ukládání) v JPG. Pokud to fotoaparát dovoluje, nastavte při snímání do RAWu neutrální hodnoty převodu. Histogram lépe vystihne, co byl schopen snímač fotoaparátu korektně zachytit. Sice to neovlivní RAW data pořízeného snímku, ale ovlivní to vás při stanovení expozičních parametrů dalšího snímku. Neboli na snímač pustíte více nebo méně světla a to už ovlivní RAW data.     

RAW soubory bez dalšího aktivního zpracování postrádají svůj význam

Snímání budoucích fotografií v RAW datech má mnoho výhod (využití maximální bitové hloubky a jiné), ale má i nejméně jednu nevýhodu. Tou je více času, který musíte věnovat zpracování RAW dat v konvertoru. Pokud však nevyužijete možnosti efektivnějšího ovlivnění vzhledu fotografie při konverzi, nemá tato operace smysl. Navíc profesionální programy na převod RAW dat jsou implicitně nastaveny tak, že výsledná fotografie je mdlá. Neexistuje totiž nějaké nastavení typu „podle fotografie“. To musíte právě nastavit podle konkrétního snímku. Zpracování snímku ve fotoaparátu není takto konzervativní proto, aby výsledná fotografie byla kontrastní, zaostřená s nasycenými barvami, prostě „hezká“, trochu jako omalovánka. Firemní RAW konvertory mají v metadatech zapsány parametry nastavení převodu z fotoaparátu a takové je výchozí nastavení pro převod.         Například Canon nabízí ve fotoaparátu a posléze i převodníku Digital Photo Professional více uložených a měnitelných způsobů převodů. Říká tomu Picture style.

Adobe Camera Raw 

Nejpoužívanějším konvertorem pro profesionály je Adobe Camera Raw. Je součástí Photoshopu a Lightroomu. V Camera Raw jsou vodítky pro optimalizaci převodu opět náhled snímku, který ukáže, jak bude vypadat ve Photoshopu a histogram. Vygenerovaný náhled je velký, kvalitní a upozorní také na oříznutí nejvyšších a nejnižších jasů. Narozdíl od náhledu a histogramu na displeji fotoaparátů jsou tyto na monitoru v modulu Camera Raw o mnoho přesnější. Program rovněž umožňuje prohlédnout si dopad aplikace různých ovládacích prvků na data převáděného snímku.

Pokud nesdělíte programu jinak, bude generovat implicitní nastavení náhledu. Není to správná interpretace RAW dat (taková neexistuje), ale jedna z možných spíš konzervativních. V náhledu jsou proto obrázky jen s minimální optimalizací a jeví se ploché a mdlé. Je k tomu dobrý důvod, protože Camera Raw vám dává k dispozici všechna data zachycená fotoaparátem. Většina konvertorů nezobrazuje šum, mapuje data v oblasti stínů na černou, zvyšuje saturaci barev. Tím vás už od začátku chce připravit o cenná data a také o možnost jejich použití při vaší konverzi. Pokud máte dojem, že Camera Raw trvale generuje příliš světlé, tmavé, ploché nekontrastní obrázky, změňte implicitní nastavení (Camera Raw Default)! Už vás to nebude děsit a žádná data nepromrháte. Můžete zajistit první, optimistický pohled na snímek z RAW a ubírat.   

Přeexponovaná fotografie v 8bitovém JPG se tak nějak ukáže v náhledu. Reakcí na histogram by mělo být upravení expozice, ale i s tímto se dá v Camera Raw pracovat.  

Tatáž fotografie upravená ve Photoshopu. S vypálenými světly si v 8bitovém JPG neporadil ani nejlepší fotoeditor.

Stejný záběr v RAW po optimalizaci v Camera Raw a převodu na JPG. Pomocí logiky pro obnovu detailů jsem nastavil barevnou informaci i s jedním vypáleným barevným kanálem a provedl jsem další úpravy. RAW obsahují 16bitovou hloubku na kanál, což je o 7 nul víc barev než 8bitová. Nicméně náhled před nastavením v RAW modulu byl nejméně stejně nevábný jako na první ukázce.

Neděste se prvního náhledu svých fotografií z RAW dat. Při normální expozici tam správný snímek je včetně variant, ale musíte ho najít při konverzi. Zkušenosti, případně dávková konverze, vám hledání velmi zkrátí.

Fotografuji téměř vždy v RAW datech. Výjimkou je situace, kdy musím hned po fotografování odeslat snímky zákazníkovi. Pak nemám čas na konverzi a rovnou z fotoaparátu posílám JPG. Při reportážní práci je někdy čas důležitým kritériem.

Při běžném, amatérském fotografování stojí za to si se snímky vyhrát v RAW datech, pokud k tomu máte čas. Zpracovávat 800 snímků z dovolené je ale docela nuda. V každém případě fotografie, na kterých hodně záleží, snímejte v RAW s přihlédnutím na specifika zobrazení náhledu.