Úvodní stránka » Editujeme » Tajemství retušování pleti se zachováním textury

Tajemství retušování pleti se zachováním textury

Zdokonalení pleti u portrétů je častou metodou retuše a může se provádět mnoha způsoby. Metody, které vyžadují hodně kroků, vyžadují také hodně času a hůře se zapamatují. Způsoby, které vyhladí i texturu, zase dělají nevěrohodné, voskové figury. Dnes vám ukážu způsob, který není složitý a zachová texturu. Snadno si postup zautomatizujete a přitom vás nepřipraví o komfortní modifikaci efektu.

Princip této metody spočívá ve vyhledání hran (kontrastních obrysů) na fotografii a specifickým zesvětlením (zvětšení jasu) jejich tmavších partií se současným ztmavením (zmenšením jasu) partií světlejších. Logicky dojde ke ztrátě kontrastu na místech nedokonalosti pleti. Když k tomu použijete vhodně nastavené nástroje, nedojde ke ztrátě textury.

Pracovní postup po základní retuši nedostatků na pleti nástrojem Retušovací štětec.

  • Otevřete obrázek a vytvořte novou vrstvu duplikováním pozadí Ctrl+J


  • Na horní vrstvu aplikujete filtr Horní propust Filtr/Jiné/Horní propust


  • Invertujte horní vrstvu Ctrl+I


  • Rozostřete horní vrstvu Filtr/Rozostření/Gaussovské


  • Změňte režim prolnutí vrstvy na Lineární světlo


 

Porovnání výchozího a konečného stavu. Pro pochopení principu efektu jsem jej aplikoval na tmavošedé pozadí se světlešedým pruhem. Totéž se děje u různých nespojitostí pleti barevné fotografie.   

  • V paletce Vrstvy zapněte masku vrstvy se stisknutým Alt a štětcem B nastaveným na bílou barvu (RGB: 255, 255, 255) odkryjte pasáže, kde se má efekt projevit (pleť bez očí, rtů, vlasů atd).

Reálná výchozí fotografie a po uplatnění popisovaného postupu.

Kreativní nástroje pro modifikaci efektu jsou: Stupeň nastavení filtru Horní propust, stupeň rozostření, krytí vrstvy. Nepíši hodnoty nastavení filtrů, protože je to velmi závislé na počtu obrazových bodů snímku a také na záměru autora. Pokud chcete tento efekt běžně používat, věnujte půlhodinku na odzkoušení vlivu nastavení filtru Horní propust a Gaussovské rozostření v kombinaci se stupněm krytí horní vrstvy. Odměnou vám bude jednoduchý, kreativní prostředek na úpravu nejenom portrétů.