Úvodní stránka » Jak fotografujeme » Šest pravidel pro dobrou fotku

Šest pravidel pro dobrou fotku

Máte problém dopátrat se podstatného v mnoha publikacích o fotografování? Ani se nedivím. Bývají nesrozumitelné a neuspořádané. Mnoho let je mojí prací fotografování a publikační činnost v tomto oboru. Zformuloval jsem a stručně okomentoval šest zásad pro dobrou fotografii.

Těchto šest zásad platí pro začínající i pokročilé, ba i pro profesionály. Pouze jejich dodržování nezaručuje umělecká díla, ale určitě dobré fotografie. Nebo při dostatečné invenci, kdo ví.

 První pravidlo

Co fotíš. Zní to banálně, ale je to zásadní volba. Okolo sebe máte nespočet fotografických scén a jejich variací. Musíte si vybrat jednu a odůvodnit si, proč právě tuto.

Prague Pride 2013 Prague Pride 2013

Prague Pride 2013. Několik minut dělí tyto dva snímky. První má zřetelný motiv, světlo, výraz. Druhý, se stejným děvčetem, to postrádá.  

Ideálně pro sebe vytvořte název snímku (starý strom, láska, radost, linie, stíny, atd.). Hned bude jasno, co a proč fotíte, co je hlavním motivem. S tím úzce souvisí, jaké to bude na fotce. Něco vypadá na fotografii lépe (např. detail, vzor, linie) a něco hůře. Je to věc zkušenosti, úsudku a dobrého oka. Programově to trénujte, vždyť to dnes nic nestojí.

Mariánský most v Ústí nad Labem

Tady není důležité, že se jedná o Mariánský most v Ústí nad Labem. Snímek bych nazval linie.

 

 Druhé pravidlo

Hledej světlo. Hledání námětu je celkem logická fotografická činnost. Povyšte hledání světla na stejnou úroveň. Vaše fotografie budou od tohoto okamžiku jiné, zajímavější.

Slunce je schováno za Morovým sloupem. Protisvětlo, nasvícené kytky vpravo a záměrně kácející linie zámku v pozadí
byly důvody pro atypický snímek Zámeckého náměstí v Teplicích. 

Pokud chcete, aby něco vypadalo zajímavě, dramaticky, hledejte stíny. Fotografujte třeba u okna v interiéru při bočním světle nebo v exteriéru, když je slunce lehce zakryté mrakem. Hledejte sluncem částečně osvětlené krajiny nebo architekturu. Vyrazte za svítání nebo soumraku. Vyzkoušejte protisvětlo. Nejenom u portrétů je velmi působivé. Pokud nechcete při protisvětle siluetu, zamyslete se nad expozicí nebo použijte vyrovnávací blesk.

Světlo míří na vzdálenější stranu tváře a ta bližší je osvětlena méně. Takové situaci se říká krátké svícení. Větší část tváře je ve stínu
a to se hodí k zúžení širokého (kulatého) obličeje. Klasická věta zní: „Abyste měli zajímavé světlo, musíte mít zajímavé stíny“.

 

Soumrak mrazivého prosincového dne na Moldavě v Krušných horách.  

 

 

Žádné světlo není špatné, jen se k něčemu hodí a něčemu nehodí. Neoblíbená obloha s těžkými, souvislými mraky poskytuje ploché světlo. To dobře prokresluje detaily a nevytváří stíny. Z toho plyne použití: je vhodné na scény s komplikovanými tvary, mnoha detaily a na nedramatické, měkké portréty.


kulturák z 80. let od Karla Hubáčka kulturák z 80. let od Karla Hubáčka 

V Teplicích máme kulturák z 80. let od Karla Hubáčka, který navrhl také Ještěd. Fotografie dělí jeden den.

K uskutečnění tohoto záběru jsem musel exponovat z protějšího domu, delším ohniskem. Na rozdíl od předchozí fotografie
bylo pro mě rozhodující světlo zatažené oblohy společně s padajícím sněhem. Evokuje to dálný východ SSSR.      

Zajímavými prvky designu fotografie jsou: linie, vzory, rytmy, struktury, tvary, barvy, hloubka dvourozměrného obrazu. Tyto atributy vyniknou na fotografii při vhodném světle, ale to už je nad rámec tohoto článku.

Ostré světlo vytvořilo kontrastní stíny a ty daly vyniknout struktuře vzoru a pravidelnému rytmu.  
Třetí pravidlo

Rozmísti prvky v obraze. Říká se tomu kompoziční pravidla a někteří o nich neradi slyší. Já tvrdím, že jsou prospěšná, ověřená, fundamentální. Jsou také překročitelná, když máte důvod. Pokud se budete řídit svým citem, je to OK.

Připomenu několik hlavních pravidel kompozice: jeden hlavní motiv je obvykle vždy ostrý, jasově nebo barevně odlišný. Světlejší a teplé barvy víc vyniknou. Nejúčinnější umístění hlavního motivu je poblíž třetinové kompozice (zlatý řez). Vedlejší motiv podporuje nebo doplňuje hlavní motiv. Diagonální linie vedou k hlavnímu motivu, pokud jím nejsou samotné linie. Vertikály a horizontály nesmí půlit obraz. Větší plocha obrázku je ve směru pohledu nebo akce. Překrývání a splývání hlavního objektu jej oslabuje.

Památník v TerezíněČtvrté pravidlo

Věnuj pozornost celému snímku. Nenechte se uchvátit hlavním motivem natolik, že zapomenete sledovat zbytek snímku. Ač se to nezdá, je to poměrně těžké. Zvláště u silného dominantního prvku (typicky obličeje) nebo vypjatého děje se to lehce stane.

 

Noční promenáda na Ibize. Fotografoval jsem bleskem. Pro sledování hlavního motivu a udivené ženy na lavičce
mi unikla tyč v popředí, která byla navíc ve tmě málo viditelná. Blesk ji pěkně zviditelnil a fotka je znehodnocená.  

 

Při každém pohledu do hledáčku si to připomeňte. Pokud pozadí ruší hlavní motiv, změňte svoji pozici, použijte jiné ohnisko objektivu, změňte hloubku ostrosti (u malých čipů to nelze). Pozadí vůči střednímu plánu a popředí bude jiné.
Páté pravidlo

Vyplň rám. Když se soustředíte na hlavní motiv (např. markant v architektuře, člověk v davu, portrét, atd.), váš mozek ho registruje jako velký a záměrně vyřazuje okolní rušivé prvky. Z evolučního hlediska je to praktické, z fotografického nikoli.

 

Prague Pride 2014. Emoce mohou být zřejmé, pokud je divák dobře vidí.    


V hledáčku je to ještě horší. Arkýř nebo postava vyplní hledáček, i když tomu tak není. Jděte blíž nebo použijte delší ohnisko objektivu. Často méně (prvků na snímku) je více (v hodnocení snímku). Připomíná to čtvrté pravidlo, ale zde eliminujete nevýznamné plochy ve prospěch důležitých prvků obrazu.

V této souvislosti je typickou chybou mnoho prostoru nad hlavou portrétované osoby nebo pidilidi, jak jsem nazval malé lidičky na fotografii, kteří se zdají v hledáčku velcí. Nesnažte se zachytit celý hrad i s manželkou. Udělejte dvě fotky. Jednu s manželkou a zajímavým detailem hradu a druhou celý hrad.

       

Na snímku jsou důležité výrazy tváří, hra těl a rukou dívek a ty musí být čitelné. Nepodstatné jsou tady plochy vody a písku.
Zkrácení odstupu nebo použití delšího ohniska bylo řešením pro lepší vyplnění rámečku. Snímek jsem oříznul na úkor technické kvality.
62% snímacích prvků senzoru fotoaparátu se nepodílelo na výsledné fotografii a je to znát.   

Snímek se dá také vyplnit ořezem při editaci, ale je to jenom berlička. Zaprvé: je to, jako když oříznete senzor svého fotoaparátu a nevyužijete cenné obrazové prvky snímače. S tím souvisí fakt, že optická soustava nebude stíhat dobře prokreslit v dálce zvětšené objekty.

 

Měnil jsem vzdálenost fotoaparátu od sochy a ohniska tak, aby socha na snímku v popředí byla přibližně stejně velká. Když jsem se přiblížil, ohniskovou vzdálenost objektivu jsem zmenšil a naopak (30, 50, 105, 135mm ekv. FF). Prostorové vztahy jsou na každém snímku jiné. Porovnejte vzdálenosti mezi sochou a první lampou za ní. Jiné jsou úhly záběru objektivu i velikosti ostatních obrazových prvků. U posledních fotografií je už vidět i hrad Doubravka v pozadí.   

Zadruhé: pro kompozici je důležitý odstup od fotografovaného, který má zásadní vliv na zobrazení perspektivy. Pokud byste řešili vyplnění rámu pouze ořezem snímku, vzdáte se významného kompozičního nástroje. Mimochodem, změnou ohniskové vzdálenosti objektivu bez změny odstupu nezměníte perspektivu snímku.

Použil jsem ohniskovou vzdálenost 450 mm (na FF) a větší odstup proto, aby došlo k potlačení perspektivy.
Jednotlivé linie křivek jsou tím pádem blízko sebe, což bylo mým záměrem.    
          
Šesté pravidlo

Fotografuj, pokud situace trvá. Když vás něco zaujme, nečekejte na lepší situaci a fotografujte. Lepší situace nemusí přijít a proces je nevratný. Platí to zejména pro fotografování lidí, ale i všech ostatních snímků.

I fotografování krajiny a architektury je závislé na měnících se podmínkách, na světle nebo počasí (mraky, déšť, mlha). Také interiér může být jinak nasvícen. I výraz modelky se mění. Náležitou fotografickou scénu můžete zahlédnout nebo ji předem naplánovat.

Na Madeiře jsem chodil každý den okolo, až jednou slunce více osvítilo útes v popředí a nízké mraky
zakryly část skály v pozadí.Trvalo to jenom krátkou dobu.

Těžko si mohu vymýšlet, natož ovlivnit, výraz ženicha při svatebním polibku nebo demonstrujícího při hodu dělobuchem. Tam musíte předvídat a těsně před akcí a po dobu jejího trvání zaznamenat sekvenci snímků. Nicméně místo z kterého fotografujete je zásadní. V této souvislosti je zajímavé, že většina ženichů při polibku chrání svojí ženu a zakrývá její obličej a ústa. Už se mi stalo, že jsem musel decentně požádat o výměnu nosů.

Tyto typy snímků jsou o předvídavosti fotografa. Ve správnou chvíli jsem tam vlítnul a v režimu rychlého kontinuálního snímání
jsem zmáčknul spoušť. Kácející se linie zdůrazňují chaos daného okamžiku.
 

Jiné je to, když ženich s nevěstou sledují řeč oddávajícího, nebo protestující v čele demonstrace nesou transparent. Tady si uděláte jistící snímek a můžete hledat (ne příliš dlouho) výraz.

Těžko jsem mohl ovlivnit výraz protestujícího v Duchcově, ale počkal jsem si na něj.

U dalšího typu snímků zahlédnete pěkné stíny, najdete úhel záběru, odstup, případně ohnisko objektivu a exponujete.

Zajímavé dynamické pojetí světel a stínů do diagonály.

Také u aranžovaných snímků záleží na oku fotografa, ale může (musí) situaci ovlivnit. Skupinku postavíte do stínu, kde je měkké světlo, postavy rozmístíte do trojúhelníku, řeknete co s rukama, explicitně korigujete výraz (pokud je třeba).

Za slunečného odpoledne jsem svatebčany s dcerou odvedl do stínu. Aby pozadí příliš nerušilo, je neostré, má studené barvy a je tmavší (podexpozice na stálé světlo -2/3 EV). Použil jsem blesk na vyrovnání expozice popředí.
Tím se také oddělilo od pozadí a v očích jsou světla (catchlight).

V neposlední řadě si nepřímo stylizujte snímek. Zahlédnete cestu na kopec a po ní jde babka s vědry na rameni. Umístíte cestu v hledáčku diagonálně a počkáte, až je babka v třetinové kompozici.

Vidíte stromy s rybníkem a počkáte si, až vše bude pod sněhem nebo v mlze. Na dovolené se vám líbí palma na pozadí moře. Počkáte si na západ slunce. Uvádím poněkud puristické příklady, které si každý umí představit, ale samozřejmě kreativitě se meze nekladou.

Paprsky světla v ranním oparua protisvětlo dělají tuto fotografii zajímavou. Je to odměna za brzké vstávání. 

Trochu kýčovité, ale to je realita takové dovolené a pro nás suchozemce je to zajímavé.


Pravidla použitelná v terénu musí být srozumitelná a nesmí jich být mnoho. Jinak si na ně nevzpomeneme. Takže to shrnu: co (fotit), světlo (hledat), prvky (v obraze uspořádat), sledovat celý (záběr), vyplnit (záběr), nečekat (na lepší záběr). Poměrně dlouho jsem měl na víku fotografické tašky zevnitř samolepku a na ní fixkou pár slov.  

Popsané zásady jsou univerzální. Snadno si je můžete opakovat, až si proces jejich aplikace zautomatizujete. Cvičte si fotografické oko i bez fotoaparátu.

Bavte se fotografováním. To je nejdůležitější pravidlo. Snadno jej splníte, zejména když se vaše fotografie budou líbit vám i ostatním. Těchto šest pravidel mějte stále při ruce proto, abyste se bavili fotografováním.

Hloubka ostrosti, symbolika podzimu, kompozice a zejména zaměření na detail stojí za řeč u této fotografie. Důležité je, že tyto parametry jsem při fotografování uplatnil automaticky jako principiálně odzkoušené. Mimochodem je to můj prodejně nejúspěšnější snímek na Shutterstocku.