Úvodní stránka » Editujeme » Photoshop: Změna poměrů stran obrázku bez deformace obsahu

Photoshop: Změna poměrů stran obrázku bez deformace obsahu

Pokud zvládáte tuto techniku, tak zjistíte, že dost často se vám hodí změnit poměr stran fotografie, aniž příliš zdeformujete její obsah. Zvětšením fotografie jenom horizontálně nebo vertikálně dosáhnete užší nebo vyšší snímek, což ovlivní zásadně jeho kompozici. Dalším důvodem pro jiný formát může být konkrétní umístění na webovou stránku nebo třeba napasování obrázku na banner. Mnohdy se tyto potřeby ukáží až po ořezu fotografie.

Ořez fotografie používáte obvykle proto, že některé pasáže snímku chcete odstranit. To však vytvoří prapodivné formáty. Fotografii oříznete i pro dosažení jiného formátu, ale ztratíte obrazová data, případně důležité prvky snímku. Photoshop má metodu, kdy obraz neořezáváte, ale naopak rozšiřujete. Umí vertikálně nebo horizontálně zvětšit fotografii a doretušovat ji, aniž by zásadně deformoval rozhodující prvky snímku.

Nástrojem Photoshopu, který takovou práci poměrně rychle a efektivně zastane, je poněkud opomíjený Content-Aware Scaling (doslova změna velikosti s ochranou obsahu). Tato technologie byla implementována do Photoshopu CS4 a dále se její algoritmy zlepšovaly. Při troše cviku a kreativního použití nástroje jsou nyní výsledky dobré, i když některé typy scén jsou méně vhodné a nástroj vykazuje nedokonalosti. Nejlepších výsledků budou dosahovat snímky, kde jsou jasně rozpoznatelné objekty a zřejmé pozadí. Také obrázky, kde není příliš zvýrazněna perspektiva přímými liniemi, jsou vhodné pro tyto úpravy.

Popíšu příklad horizontálního roztažení fotografie, ale samozřejmě je možná aplikace i na výšku a různé kombinace.

 1. V paletě vrstvy poklepejte na fotografii zobrazenou jako pozadí, čímž ji umístíte do vrstvy.

 2. Zvětšete formát fotografie přes Obraz – Velikost plátna (Alt+Ctrl+C) a nastavte širší formát (např. Šířka 120 %).

 3. Pak zvolte Úpravy – Velikost podle obsahu (Alt+Shift+Ctrl+C).

 4. V řádku voleb vlevo nahoře je schématické umístění vztažného bodu. Pokud jej necháte na středu, fotografie se bude zvětšovat od středu (s klávesou Alt rovnoměrně na obě strany). Pokud vztažný bod posunete doleva, bude se zvětšovat zejména pravá část. Na straně, kde můžete táhnout fotografii, se kurzor změní v dvojitou šipku. Táhněte obraz do požadovaného formátu.

I tato transformace vykazuje "chytré" algoritmy, ale pokud se vám zdá výše popsaná metoda nedostatečná, což je, zvolte sofistikovanější.

 1. V paletě vrstvy poklepejte na fotografii zobrazenou jako pozadí, čímž ji umístíte do vrstvy.

 2. Zvětšete formát fotografie přes Obraz – Velikost plátna (Alt+Ctrl+C) a nastavte širší formát (např. Šířka 120 %).

 3. Některým nástrojem pro výběr vyberte místa na fotografii, která mají být chráněná před deformací. Výběr může být i poměrně hrubý. V paletce Kanály zvolte Uložit výběr jako kanál.

 4. Odznačte výběr (Ctrl+D) a zvolte Úpravy – Velikost podle obsahu (Alt+Shift+Ctrl+C).

 5. V horní řádce nástroje změňte Chránit: Alfa 1, případně kanál s názvem, který jste zadali při vytváření kanálu.

 6. V řádku voleb vlevo nahoře je schématické umístění vztažného bodu. Pokud jej necháte na středu, fotografie se bude zvětšovat od středu (s klávesou Alt rovnoměrně na obě strany). Pokud vztažný bod posunete doleva, bude se zvětšovat zejména pravá část. Na straně, kde můžete táhnout fotografii, se kurzor změní v dvojitou šipku. Táhněte obraz do požadovaného formátu. Chráněné části fotografie určené Alfa kanálem budou deformovány minimálně nebo vůbec.

Originální snímek s oříznutím rušivého má rozměr 1200 x 933 pixelů, což je podivný formát 4:3,1 a ten není vhodný vzhledem k námětu a jeho kompozici.

Na předešlý snímek jsem použil popisovaný postup. Vypočítal jsem, jak mám rozšířit fotografii, abych dosáhl klasického rozměru 3:2, a tak jsem plátno rozšířil jenom na levou stranu. Separoval jsem motorku i se stínem a motocyklistou a jako Alfa kanál jsem tento obsah ochránil před deformací. Použil jsem pravý vztažný bod a táhnul jsem doleva. Takto upravená fotografie má ukázkovou třetinovou kompozici a před jezdcem je víc prostoru, což je žádoucí. Nakonec jsem fotografii zmenšil na původních 1200 pixelů na šířku. Tak jsem dostal 1200 x 803 pixelů, tedy 3:2.

 • Další chytrý režim se nazývá Ochrana pleťových tónů (ikonka postavy v řádku nástroje nahoře). Funguje to na fotografiích, kde jsou pleťové barvy na pleti a nikde jinde. Postup je stejný jako v předchozím případě, jenom je rychlejší. Po zapnutí ikonky Chránit pleťové tóny nemusíte nic vybírat ani tvořit Alfa kanál a pleťové tóny budou ochráněny před deformací při transformaci.


Originální snímek


Transformoval jsem pro ukázku o 115 % na šířku taženo od středu s klávesou Alt. Pak jsem zmenšil na 1200 pixelů na šířku.


Tentýž postup jako v předešlém případě, ale s ochranou pleťové barvy. Děvčata jsou nedeformovaná a chlapce program nepovažuje za lidi protože jsou zelení a červení. Trochu jsem algoritmy zmátl, protože na druhou stranu linie připomínají lidi, ale sytá zeleň zase naznačuje trávu nebo strom? Proto je u zeleného chlapce určitá nedokonalost v transformaci.

 • V okénku Míra stanovíte poměr změny měřítka s ohledem na obsah k normální změně měřítka. Neboli, když zadáte 50 %, pracuje zohlednění obsahu jen na 50 %. Procenta můžete měnit v už transformovaném snímku, takže reakci na jinou procentní hodnotu ihned vidíte.

Když si osvojíte nástroj Content-Aware Scaling ve Photoshopu, tak můžete velmi rychle a efektivně řešit kompozice vašich snímků a mnoho dalšího. Jistý tréning s tímto nástrojem je potřebný, protože jako u všech automatických funkcí, musíte těžko pochopitelné algoritmy trochu pochopit.