Úvodní stránka » Jak fotografujeme » Na Vánoce posviťte si na emoce

Na Vánoce posviťte si na emoce

Vánoce nabízejí mnoho příležitostí k úchvatným snímkům. Zachytit atmosféru u vánočního stromečku je téměř povinností každého, kdo vlastní fotoaparát. Jak na to?

Co je z fotografického hlediska zásadně jiné než běžné rodinné snímky? Jsou to emoce a světlo. Na tyto dva parametry snímku se zaměřte.

Kompozice a rozhodující okamžiky

Co se týká kompozice snímků u vánočního stromečku, jedná se z fotografického hlediska o portrét nebo skupinu lidí, případně reportáž v interiéru. Kompoziční pravidla pro tyto žánry platí také zde. U portrétní fotografie jsou nejdůležitější oči a jejich umístění, nejlépe v horní třetině snímku. Na ně též ostříme.

Kombinujte fotografování celků, polocelků, detailů. Nejlépe vypadají: obličej nebo jeho část, ramena, pas, půl stehen, půl lýtek, celá postava. Pokud si naaranžujete skupinku u vánočního stromku, snažte se v ní vytvořit jakési miniskupiny tak, aby nebyly oči v jedné přímce. Nejváženější by měl být zhruba uprostřed celé skupiny nebo v jejím popředí. Špatně působí skupinky napřímených lidí v řadě jako vojáci.

Problémem Vánoc je mnoho podnětů. Lidé, předměty, barvy, dekorace pak lákají autora vše zachytit. Výsledkem bývají chaotické fotografie. Snažte se určit jeden hlavní motiv a ten zachytit v zajímavé kompozici. Nespoléhejte na to, že v editoru stanovíte správný výřez. Váš záměr musí být patrný před expozicí. Položte si jednoduchou otázku: Proč snímek dělám. Odpověď vám stanoví na co se hlavně soustředit. 

Nenahrazujte kvantitu kvalitou s tím, že později něco vyberete. Zaprvé: Po Vánocích vás čeká šichta s vybíráním a zadruhé: Pokud zaujmete pohodlné místo v rohu místnosti a ostatní řešíte zoomem, nepomůže nic. Výsledek vašeho snažení tím bude ohrožen. Hledejte zajímavý úhel záběru. Na snímku nemusí být všechno. Soustřeďte se na rozhodující okamžik a zachyťte emoce!  


Hlavním nedostatkem vánočních rodinných snímků je špatné vyplnění plochy, respektive mnoho prostoru kde není „nic“. Prohlédněte si před expozicí pole záběru. Mimo hlavního motivu si povšimněte i jeho okolí. Jděte blíž, nebo použijte zoom. Pozor na předměty v pozadí, aby lidem na snímku netrčely z hlavy. Stromeček nebo svíčky se přímo nabízí. Pokud vlastníte fotoaparát s větším snímačem, pracujte s hloubkou ostrosti. Neostré pozadí zdůrazní hlavní motiv a zachová souvislosti.   


Vyplnění snímku, kompozice (diagonála), výraz, expozice s bleskem. Vše jak má být, obsah i forma. 1/60 sec, f/2,8, ISO 800 bylo zárukou dobré expozice popředí i pozadí.

Děti a jejich neopakovatelné reakce jsou skvělou příležitostí pro vaše reportážní fotografie. Nejdůležitějším okamžikem dne je rozbalování dárků a reakce dětí, ale i těch, co dárky dávají. V tomto případě můžete použít sekvenční snímání ve vrcholném okamžiku. Tím zvýšíte šanci, že zachytíte nejlepší výraz. Já spoléhám spíš na svůj odhad a několikrát zmáčknu spoušť. Platí, že promeškané příležitosti se neopakují.

Fotografování dětskou perspektivou zcela změní snímek a má logiku. Dospělé lidi také nefotíme stále z velkého nadhledu, který působí nadřazeně. Fotografování „z očí do očí“ také umožní, že v pozadí nebude stále koberec, ale to co si vyberete.

Světlo

Docela těžkým úkolem je zachycení světla. Z fotografického hlediska se jedná o snímky v interiéru při nízké hladině osvětlení s rozličnými druhy umělého světla.

Problémem č.1 je blesk. Ten má každý fotoaparát a velmi často ho nabízí jako řešení nedostatku světla, ale v našem případě ke škodě snímku. Majitelé externích systémových blesků je mohou otočit do stropu nebo do stran. Odražené světlo je měkčí a přirozenější a při dobrém míchání se světlem stálým je řešením.

Majitelům jednoduchých kompaktů nezbývá, než pálit rovnou vpřed. Blesk dle svých možností správně osvítí objekty ve stejné vzdálenosti. Čím jsou objekty dále, tím menší roli hraje jejich rozdílná vzdálenost od blesku. Častým jevem je relativně dobře exponované popředí a velmi tmavé až černé pozadí (pokud je dál) nebo tvrdý stín popředí na blízkém pozadí, případně odlesky kde se dá (i na čele).

V běžném režimu nejde správně exponovat bleskem hluboké scény. Je to tím, že blesk je téměř bodové světlo a ještě jeho výkon klesá se čtvercem vzdálenosti. Pokud to je možné, nepoužívejte blesk přímo bez plánu na efektivní míchání se stávajícím světlem i za cenu podstatného zvýšení ISO, tedy zrna na fotografiích. Fotografie bez blesku obvykle lépe vystihují intimní atmosféru vánoc.

Nadějí na zmírnění děsivých snímků přímým bleskem je míchání světla blesku se stávajícím světlem s co největším podílem světla stálého. Bohužel technické limity jsou určující. Zásadou je nastavení nejnižšího možného clonového čísla s ohledem na hloubku ostrosti, nejpomalejšího vhodného času expozice s přihlédnutím k ostrosti snímku a nejvyšší akceptovatelné ISO s ohledem ke kresbě a zrnitosti fotografie. To vše pokud je nízká hladina osvětlení. Když je světla více, můžete nejkritičtější limitní hodnoty nastavení expozic korigovat. Vyzkoušejte si možnosti pro různé situace a z toho vzešlé fotografie. Pozadí pouze dokresluje atmosféru, proto jej lze podexponovat -1 až -2EV.   

Expoziční režim priorita času je dobrou volbou pro fotografování s bleskem. Nastavíte čas, který při dané ohniskové vzdálenosti objektivu udržíte nebo jej potřebujete k zastavení pohybu na scéně. Clonu a ISO stanovíte tak, aby budoucí fotografie vyhovovala vašim záměrům. Přístroj bude signalizovat podexpozici, kterou vyrovná právě blesk. Zde můžete uplatnit korekci expozice do minusu, až fotoaparát označí správnou (korigovanou) expozici. Tak poznáte, jakým způsobem doplní stávající světlo blesk.

Další, lepší expoziční strategie je použití plně manuálního režimu, kdy nastavíte vhodný čas expozice, clonu a ISO. Expoziční váha vám ukáže podexpozici vůči automatickému měření expozice fotoaparátu. Tento údaj je rozhodující pro posouzení míchání světla blesku se světlem na scéně. Čím menší hodnota do minusu, tím více stálého světla.

Korekcí výkonu blesku určíte, jak velká bude podexpozice (hodnoty minus) nebo přeexpozice (nastavení do plusu) popředí oproti automatickému stanovení intenzity záblesku. Limitní je, kam blesk dosvítí při daném nastavení clony a hodnoty ISO, což je konstrukční vlastností blesku. Vaším úkolem je určit požadované jasové podání fotografie, které se u mnoha komorních vánočních snímků liší od bleskem naměřených hodnot a je nutná korekce do minusu oproti běžným snímkům. Opět zkušební snímek mnoho napoví.    


Třetinová kompozice. Zvlášť pěkně je vidět míchání přirozeného světla a blesku.

Chápu, že mnoho lidí nechce příliš mudrovat. Pak máte možnost použít plně automatický režim expozice, který nabídne čas 1/60 sec. a ostatní parametry průměrně dobré, respektive průměrně špatné. Obdobně režim noční portrét s tím rozdílem, že expoziční čas může být dlouhý, neboli je nutný stativ.

Žárovky a svíčky bývají často zdrojem světla při fotografování u vánočního stromečku. Z toho plyne zvýšená pozornost na vyvážení bílé. Pokud fotografujete bez blesku nebo uvedená světla efektivně kombinujete s bleskem a nastavíte vyvážení bílé na příslušnou barevnou teplotu, bude vlastně světlo žárovek a zejména svíček bílé. Bílé světlo totálně zruší atmosféru, zejména bez použití blesku. Dobrou volbou je automatické vyvážení bílé. Poněkud časově náročnější, ale přesné je fotografování do formátu RAW a odložení vyvážení bílé v rámci převodu na JPEG. Tady máte nepřeberně možností bezztrátového doladění.   


Automatické vyvážení bílé u jednoduchého kompaktu „nezrušilo“ světlo svíček (žárovek). 1/5 sec, f/3.2, ISO 200, multisegmentové měření expozice. Bez blesku! Obsah snímku bohatě vynahradí jeho technické nedokonalosti.

Vybrané a upravené fotografie budete chtít také někomu ukázat. Zasílání mnoha fotografií mailem není nejpraktičtějším řešením. Vyvěšením na web v uzavřené galerii je z mnoha důvodů lepším způsobem prezentace vašich vánočních fotografií. Můžete použít třeba rajce.net. Dědovi a babičce (pokud nejsou moc přes ten internet) dejte vybrané snímky v papírové podobě. Fotka 13x18 cm dneska stojí okolo 8 Kč + paušál za celou várku okolo 50 Kč.

Já jsem dnes přesvědčen, že se vyplatí si nechat udělat nejlepší fotografie v papírové podobě. Zvýšíte tím pravděpodobnost, že je ještě někdo uvidí. Je jednodušší nechat kolovat fotku okolo stolu, než všechny shromáždit před monitor. Také objevená krabice od bot s fotografiemi má řádově větší šanci na odtajnění svého obsahu než zašifrovaná data v cloudu.


Jednoduchým kompaktem s malým snímačem nejde pracovat s hloubkou ostrosti. Rodinný aranžovaný snímek má z fotografického hlediska slušné parametry. Expozice: 1/30 sec, f/3.6, ISO 160, blesk. Kompakt je náchylnější k šumu, proto nižší ISO. Má kvalitní stabilizátor obrazu, proto delší expoziční čas. Clona v hodnotě světelnosti objektivu.

Tyto náměty nejsou „velkým uměním“. V rodinných archivech však bývají mnoho generací a ty mohou vaše fotografické dovednosti hodnotit. Věřím, že obstojíte a otázka „kdo to fotil“ bude takto stručná.