Úvodní stránka » Jak fotografujeme » Na Vánoce posvit'te si na emoce

Na Vánoce posvit'te si na emoce

Vánoce jsou opravdu příležitostí k úchvatným rodinným snímkům, které jsou charakteristické emocemi a atmosférou. Zhotovit takové snímky není snadné. Je to proto, že na celkovém světle se podílí více zdrojů různých barev a intenzit světla. Stálého světla navíc bývá nedostatek. Je to také proto, že se toho děje mnoho a na malém prostoru je hodně věcí a lidí. Děti a jejich spontánní nadšení jsou vždy vděčným námětem vánočních snímků.

Expozice

Úkolem expozice je, aby byla fotografie obrazem toho, co vidíte a pokud možno zachytila atmosféru. Problém je v tom, že naše oči jsou lepší než snímače a objektivy fotoaparátů. Pro zachycení atmosféry na fotografii je klíčová správná expozice. Většinou máme k dispozici tři světla: osvětlení místnosti, zapálené svíčky, blesk. Explicitně si musíme připomenout pravidlo, že světla ubývá s druhou mocninou vzdálenosti (dále budu používat zkratku L2). To vám velmi ulehčí úvahy o expozici stejně jako fakt, že měření expozice fotoaparátu se snaží (zjednodušeně řečeno), aby scéna byla světlá jako středně šedá. Dále budu předpokládat použití poměrového měření expozice, které rozděluje scénu do segmentů a ty posuzuje různě z hlediska expozice. Např., kde je zaostřeno, by měla být středně šedá s ohledem na blízké okolí a s menším přihlédnutím ke vzdálenějšímu okolí.  

Při fotografování vánočních scén je obecně málo světla pro váš fotoaparát a nastavení dlouhých časů a ISO nezaručuje povedené snímky. Proto je účelné rozsvítit dostupné světlo v místnosti. Zaostřete na dominantní část scény (oči) a proveďte korekci měření expozice asi -1EV (maximálně). Tím určíte, že celý snímek bude o polovinu podexponovaný než stanoví automatické měření fotoaparátu. Nicméně bude přiměřeně tmavý, atmosféra bude zachována a i pozadí bude čitelné. Zároveň blízké okolí svíčky bude dostatečně osvětleno vhodnou barvou světla svíčky. V neposlední řadě budou expoziční hodnoty přijatelné (kratší čas expozice, přiměřené ISO).

Udělal jsem sadu fotografií s různým nastavením expozičních parametrů. Snímky jsou bez jakýchkoliv úprav, bez doostření po zmenšení a bez redukce šumu. Všechny jsou bez blesku, zaostřeno shodně zhruba do středu červené krabičky, multisegmentové měření expozice, režim priority času. EC = korekce stálého světla. První: Osvětleno hlavním světlem místnosti, EC 0 (1/60 sec., f/2.8, ISO 1250). Druhý: Hlavní světlo, EC -1 (1/60, 4, 1250). Třetí: Hlavní světlo, EC -2 (1/60, 5.6, 1280). Čtvrtý: Osvětleno malou, stojací lampou, EC 0. Expoziční parametry jsou už nepříznivé (1/40, 2.8, 1600) a s malým osvětlením není patrný kontext (pozadí). Pátý: Stojací lampa EC -1. Za popředím je černá zeď. Nejpoužitelnější je druhý snímek. Světlo svíčky se projeví na popředí a pozadí je trochu utlumené, ale patrné. To obstará světlo místnosti.  

Když je expozice bez blesku nepřijatelná (málo světla) a vlastníte systémový blesk s vyklápěcí hlavou, otočte ji ke stropu a nastavte korekci blesku asi -2EV (podle výšky stropu). To zaručí, že se projeví světlo svíček v jejich okolí a zároveň blesk dodá nepříliš světla do celého snímku. Blesk též více nebo méně naředí barvu světla v místnosti (vyjma svíčky) a ta bude podobnější dennímu světlu. Tedy barvy pozadí budou reálnější, což nemusí znamenat pro snímek lepší.

První snímek je totožný s tím, který jsem označil jako nejpoužitelnější, tedy s více osvětlenou místností bez blesku EC -1. Druhý je s týmiž expozičními hodnotami a osvětlením místnosti, navíc s bleskem odraženým o strop FEC (korekce blesku) -2EV. Po stránce jasu jsou oba obrázky téměř stejné. Blesk, který měří intenzitu záblesku nezávisle na fotoaparátu, však dodal světlo a celkově je ho o něco víc, zejména na pozadí snímku. Také vyrovnal barvy směrem k reálným (jako za denního světla). Třetí snímek demonstruje malé osvětlení místnosti, bez blesku EC -1 (jako pátý snímek předešlé série). Čtvrtý snímek je totožný, ale s bleskem odrazem FEC -2EV. Protože malá lampička dodá zanedbatelné množství světla, je rozdíl jasů právě to světlo, které dodá blesk odražený o strop s korekcí FEC -2 EV.        

U vestavěného blesku nezbývá, než jej použít rovně (může to být i strategie systémového blesku) s jeho korekcí až -3EV. Ta zaručí uměřený výkon blesku, aby neosvítil vše příliš, ale aby dodal nemnoho světla a tím zachoval atmosféru. Pokud je stálého světla poněkud více, je po expoziční stránce výsledek téměř stejný jako v předešlém případě blesku odrazem při jeho korekci -2EV. Když je stálého světla málo, projeví se pouze světlo svíček v jejich bezprostředním okolí. Zbytek obstará omezené světlo blesku, protože to přirozené nestačí vykreslit scénu, která není v dosahu světla svíček a ten dosah je malý (L2). Také světlo blesku ovlivní popředí a nedaleké pozadí (L2), protože omezená síla blesku je naměřena na popředí. Při použití nekorigovaného blesku směrem na objekt spolehlivě zrušíte atmosféru, takže jej použijte v nouzi největší a alespoň zachovejte odstup popředí od pozadí, aby tam nebyl ostrý stín.

Všechny snímky mají korekci světla EC -1. První je náš nejlepší bez blesku, druhý s odraženým bleskem FEC -2, třetí blesk rovně FEC -3, čtvrtý s malým osvětlením místnosti a bleskem rovně FEC -3. Všechny jsou jasově velmi podobné s barvou světla podle podílu blesku. Poslední dva (blesk rovně) mají jinak stíny květiny na blízké zdi, zvlášť ostré u posledního snímku, kde je malý podíl světla místnosti. Názorně je vidět, jak přímý blesk (i korigovaný) zabije snímek, ale jenom pokud se uplatní jeho světlo samotné. Dostatečně namíchané s nezanedbatelným stálým světlem naopak dobře simuluje vychvalované odražené světlo blesku.    

Výše uvedené míchání světel je možné jenom v režimech nastavení expozice, které dovolují korekci měření expozice a korekci intenzity blesku. Já používám v těchto případech často režim priority času (Tv). Při korekci -1EV poměrového měření expozice nastavíte takový expoziční čas v režimu Tv, aby nebyl snímek rozostřený pohybem. Hodnota 1/125 sec. by měla stačit při běžném pohybu, ale i kdyby byly neposedné ruce trochu rozostřené, zdůrazní to pohyb na snímku. Čas je tedy zafixovaný a určíte clonu. Když nejnižší clonové číslo bliká nebo chcete větší clonu, zvyšte ISO na akceptovatelnou hodnotu (u běžných foťáků je to tak 800, u lepších 1600 a nejlepších 6400). Pokud je hodnota ISO neakceptovatelná, použijte blesk. Je-li stálého světla dost, korigujte nejspornější parametr expozice. Automatické ISO při prioritě času může být prospěšné (rychlé) v případě, že nechcete ovlivnit hodnotu clony (hloubka ostrosti), což je u fotoaparátů s malým snímačem běžné. Při nedostatku světla bude blikat hodnota nejnižší clony a tím oznamovat, že expoziční parametry nebudou dodrženy ani při nejvyšší hodnotě ISO, nebo bude ISO nepřijatelné. Pak musíte přidat světlo (třeba bleskem).

Pokud budete dělat snímek bez vánočního osvětlení stromečkem či svíčkami, např. při rozbalování dárků, je důležitá čitelná kresba scény. Pak korigujte měření stálého osvětlení (EC), případně blesku (FEC) max. -1/3EV. Snímek bude jasově vypadat jako běžný, provedený v interiéru, proto tam zakomponujte něco vánočního.

Ještě se zmíním o vyvážení bílé. Téměř ve všech případech si nejlépe poradí automatické vyvážení bílé. Profesionálové to řeší tak, že na záblesková zařízení umisťují filtry, které sjednotí barvy světel a ty pak reagují stejně na vyvážení bílé fotoaparátu i bezztrátovou editaci RAW dat. V každém případě je prospěšné, když budete fotografovat v RAW datech, u kterých nejlépe poladíte vyvážení bílé a ještě získáte o něco širší rozsah zaznamenaných jasů.

Snímek je ze starého kompaktu s malým snímačem, jenom s automatickou expozicí, ale rozhodl dobrý objektiv světelnosti f/2.8, účinná stabilizace a možnost korekce expozice.  Automatické vyvážení bílé nezrušilo světlo svíček (žárovek). Stabilizace docela podržela čas expozice  1/5 sec. při f/3.2 a pro tento druh snímače přijatelných ISO 200, bez blesku s kompenzací expozice! Na neosvětlených částech je šum bez kresby (snímač 1/2.5), je to poněkud rozostřené (naštěstí můžeme říci snově), ale výraz, světlo a kompozice - na jedničku.

Nesnažte se v editoru klepnout nástrojem pro nastavení šedého bodu třeba na límeček bílé halenky děvčete osvětleného svíčkou. Teplé světlo svíček by se tím změnilo na normální a světelná atmosféra by byla fuč. Korigujte vyvážení bílé tak, abyste zachovali vánoční osvětlení.

Neměl jsem vhodné snímky z Vánoc, tak jsem použil ty, které jsem dělal na Národní třídě při 25. výročí událostí z roku 1989. U druhého snímku jsem v editoru provedl vyvážení bílé klepnutím na bílou manžetu natažené ruky. Ta je už opravdu bílá. Tím pádem zhruba odpovídá pleťová barva a všechno vypadá, jako kdyby svíčky svítily denním světlem.

Když vás nebaví přemýšlení nad expozicí, použijte plnou automatiku. Dnes už jsou plně automatické režimy dost propracované a často se vám podaří relativně dobrá expozice. V každém případě bude snímek použitelný, pokud si pohlídáte expoziční čas. Když automatika použije příliš dlouhý čas expozice, bude snímek rozmazaný, tedy nepoužitelný. Velmi orientační hraniční čas statických snímků je 1/60 sec z ruky (při stabilizátoru i o dost delší).

Kompozice

Problémem fotografování Vánoc je mnoho podnětů. Lidé, předměty, barvy a dekorace vás lákají vše zachytit. Výsledek pak nebývá uspokojivý. Snažte se určit jeden hlavní motiv a ten zachytit v zajímavé kompozici. Váš záměr musí být patrný před expozicí.

Hlavním nedostatkem kompozic vánočních rodinných snímků je špatné vyplnění plochy. Prohlédněte si před expozicí pole záběru. Jděte blíž, nebo použijte zoom. Pozor na předměty v pozadí, aby lidem na snímku netrčely z hlavy. Stromeček nebo svíčky se přímo nabízí. Pokud vlastníte fotoaparát s větším snímačem, pracujte s hloubkou ostrosti. Neostré pozadí zdůrazní hlavní motiv a zachová souvislosti. Úporným soustředěním na hlavní motiv se stane, že vaše oko si v hledáčku pozadí s popředím nespojí, na výsledné fotografii však ano. Než stisknete spoušť, oprostěte se na okamžik od hlavního motivu a prohlédněte celý snímek. Soustřeďte se na rušivé nebo zbytečné prvky a ty ze záběru fyzicky nebo změnou úhlu záběru odstraňte. Vím, že na Vánoce nikdo není puristickým sucharem. Na okamžik se snažte jím být, pomůže to záběru. Aranžované snímky obohatí vánoční sérii, ale nearanžujte dlouho, udržujte náladu a nenechte na sobě znát, že jste na okamžik puristickým sucharem.

Nenahrazujte kvalitu kvantitou s tím, že později něco vyberete. Čekala by vás šichta s vybíráním a vánoční snímky o Velikonocích nejsou moc akční. Navíc pokud třeba zaujmete pohodlné místo a ostatní řešíte zoomem, nepomůže sebevíc snímků. Hledejte zajímavý úhel záběru. Dělejte detaily, zejména obličejů. 

Děti a jejich neopakovatelné reakce jsou skvělou příležitostí pro vaše reportážní fotografie. Nejzásadnějším okamžikem Štědrého dne je rozbalování dárků a reakce dětí, ale i těch, kteří dárky dávají. Zaujměte strategickou pozici před tímto dějstvím a pak ji měňte. Soustřeďte se na výraz a emoce! Fotografování „dětskou perspektivou“ zcela změní snímek a má logiku. Dospělé lidi také nefotíme stále z velkého nadhledu, který působí nadřazeně. Fotografování „z očí do očí“ také umožní, že v pozadí nebude stále koberec, ale to, co si vyberete.

Vyplnění snímku, kompozice, výraz, expozice. Vše jak má být, obsah i forma. 1/60 sec, f/2,8, ISO 800 s bleskem bylo zárukou dobré expozice popředí i pozadí.

Kombinujte fotografování celků, polocelků, detailů. Nejlépe vypadají: obličej nebo jeho část, ramena, pas, půl stehen, půl lýtek, celá postava. Pokud si naaranžujete skupinku u vánočního stromku, snažte se, aby nebyly oči v jedné přímce. Linie a dominantní prvky (např. oči) neumisťujte doprostřed. Ideální je třetinová kompozice. Nejváženější člen by měl být zhruba uprostřed celé skupiny nebo v jejím popředí. Nesnažte se zachytit mnoho lidí a věcí (vyjma větší aranžované skupinky). Hlavní zásadou je: méně je více.

U fotografií reportážního stylu, jak můžeme nazvat snímky rozbalování dárků, momentky při věšení dekorací, u stolu atd. je nejdůležitější výraz lidí a výběr stanoviště fotografa s ohledem na kompozici snímku. Spíš uplatníte širokoúhlá ohniska objektivu a menší odstup, pokud chcete zasadit popředí snímku do kontextu (také prostoru nebývá mnoho).

Vánoce jsou pro většinu lidí symbolem pohody a štěstí. Pokud je to tak i u vás, musí to být patrné i na fotografiích. Důležitější je obsah snímků. Jejich forma je třešničkou na dortu. Vánoční náměty nejsou „velkým uměním“. V rodinných archivech však bývají mnoho generací a vaše fotografické dovednosti mohou hodnotit i po dlouhém čase. Věřím, že obstojíte.