Úvodní stránka » Jak fotografujeme » Měřítko na fotografii

Měřítko na fotografii

Měřítko na fotografii je důležité proto, abychom uměli odhadnout velikost nám neznámých subjektů snímku a zdůraznili na fotografii hloubku.  

Pokud je na snímku neznámý subjekt, který může existovat v různých velikostech, a nemáte možnost jej s ničím porovnat, nemůžete ani odhadnout jeho velikost. 

V Chemnitz (bývalý Karl-Marx-Stadt) mají největšího Karla Marxe na světě. Jeho hlava váží 50 tun a za monumentem jsou nápisy „Proletáři všech zemí spojte se“ ve čtyřech jazycích. Jako měřítka jsem v prvním případě použil osmipatrový panelák a v druhém případě manželku.

Abychom odhadli prostor na fotografii, potřebujeme znát skutečnou velikost nějakého známého objektu. Potom si spojíme, že zdánlivé zmenšení objektu (úhlová velikost) je důsledek jeho vzdálenosti a vznikne iluze prostoru. Když jsou na snímku objekty, jejichž velikost ze zkušenosti neznáme, je fotografie plochá. Platí to zvlášť když snímek postrádá další prvky zdůrazňující hloubku (popředí, sbíhající linie).

Zrada je v tom, že oči a mozek vidí reálně scénu v 3D a měřítko si někde najdou, třeba otočením hlavy nebo úkrokem. Při fotografování se tedy problém měřítka nezdá tak významný. Na fotografii je však klíčový.  Výjimkou jsou abstraktní fotografie, kde obsahem jsou neznámé tvary, linie, struktury, vzory, barvy. U takových není měřítko podstatné.    

Pomocí objektu, který slouží na fotografii jako měřítko a není hlavním motivem, můžete efektivně zdůraznit rozměr něčeho jiného. Měřítkem bývá nejčastěji postava či cokoliv známého např. auto, pes, židle, barák atd. I aranžované měřítko je účinné. Když např. manželku postavíte těsně před vodopád a poodstoupíte, není manželka výjimečně hlavním objektem a nemusí být ani poznat. Divák by neměl mít možnost obdivovat postavu manželky (na fotce je malá), ale velikost vodopádu a prostoru před ním, který vlastně na fotografii není.


   

Prvním obrázkem je náš Vaňovský vodopád na Podlešínském potoce nedaleko Ústí nad Labem. Moc lidí ho nezná. Nemnoho vody padá z 12 metrů. Na druhém snímku je Toccea Falls. Je to známá atrakce ve státě Georgia. Mnoho vody se valí z 57 metrů, což je ovšem patrné až z třetího snímku, kde jsou dvě postavy, které splnily pouze funkci měřítka. Možná, že nejsem zcela objektivní, ale mně se zdají na první a druhé fotografii vodopády přibližně stejně masivní. Navíc ten náš vypadá jako tropický (dendrologové prominou). K mohutnosti našeho vodopádu na obrázku značně přispěl i úhel záběru. 

Při komponování většiny fotografií berte do úvahy i měřítko, které by mělo být na snímku. Používejte měřítka také kreativně pro zdůraznění vzdálenosti a rozměrů něčeho.