Úvodní stránka » Home » Korekce expozice u zrcadlovek Canon není ideální

Korekce expozice u zrcadlovek Canon není ideální

Mnoho let používám ke své práci pokročilé zrcadlovky Canon. Často uplatňuji při reportážním způsobu fotografování korekci expozice. Velmi závidím některým profesionálním fotoaparátům (např. všem CSC Fujifilm a Sony) přímý ovladač korekce expozice na těle přístroje. Ono to u některých zrcadlovek Canon jde také, i když jenom pomocí uživatelského nastavení tlačítka SET. Konkrétně to je možné u: EOS-1D X, EOS-1D X Mark II, EOS 5DS/5DS R, EOS 7D Mark II, EOS 80D, EOS 1D X Mark III, EOS 6D Mark II, EOS 5D Mark IV, EOS 77D, EOS 800D.

Ostatní mohou korigovat expoziční automatiku v poloautomatických režimech priority clony, priority času a programové automatice. Obvykle se uvádí, že korekce expozice v manuálním režimu nemá smysl, ale já mám zkušenost opačnou. Expoziční hodnoty, coby kreativní nástroje, jsou clona a expoziční čas a ty máme plně pod kontrolou pouze v manuálním režimu, ale tam zase nemůžeme provádět plnohodnotnou korekci expozice. Jedním otočným voličem nastavujeme clonu, druhým čas a třetí není. Kdyby byl (jako u některých fotoaparátů), tak nastavím všechny tři důležité hodnoty (clonu, čas, korekci) a automatické měření expozice dopočítá hodnotu ISO. U pokročilých fotoaparátů jsou dnes přijatelné i vysoké hodnoty ISO, takže to dává smysl, případně ustoupím podle mého uvážení v některé expoziční hodnotě tak, aby se snížila ISO. Co s tím?

Automatické ISO je k ničemu, protože v manuálním režimu nejde nastavit korekci expozice. U priority času při automatickém ISO nevím, jaká bude kombinace clony a ISO. U priority clony v aut ISO nevím, jaká bude kombinace času a ISO. V případě, že jde nastavit nejdelší expoziční čas, tak to není komfortní řešení. Co když mi takový čas nevyhovuje? Programová automatika umožňuje nastavení korekce expozice, ale celkem nepředvídatelně kombinuje clonu, čas expozice a ISO.

Nejsnadnější řešení je zvolit jednu z priorit a korekci expozice. Ručně pak nastavím hodnotu ISO takovou, aby mi vyhovovala druhá, ta dopočítávaná, expoziční hodnota. Otázkou je, jakou prioritu zvolit. Nabízí se priorita clony, ale ta má nevýhodu v tom, že při rychlé práci se může snadno z nepozornosti stát, že snímek je nepoužitelný. Když zapomenete zvolit ručně ISO a tím expoziční čas, tak může být vypočítaný čas expozice příliš dlouhý a snímek rozmazaný, nepoužitelný. Výhodnější je v tomto smyslu priorita času. Při stejné chybě dojde k nechtěnému posunu clony a snímek je použitelný s odchylkou hloubky ostrosti. V případě, že clona je už nejnižší možná, tedy světelnost objektivu je na maximu a stále to nestačí, tak hodnota clony v hledáčku bliká a upozorní nás na podexpozici. Na to reagujeme zvýšením ISO nebo prodloužením pevně nastaveného expozičního času tak, aby hodnota clony neblikala. Pokud chceme ještě více zaclonit, tak zvyšujeme dále ISO. Zvýšení času expozice je v tomto případě nelogické, protože jsme se pro nějaký čas už z nějakého důvodu rozhodli, ale můžeme být odvážnější a zvážit riziko delší čas x vysoké ISO ve prospěch delšího času.

Při notorickém dostatku světla je hodnota ISO na nejnižší hodnotě (100) a musíte zkrátit expoziční čas tak, aby clonové číslo bylo přijatelné pro danou scénu. V takových světelných podmínkách je opodstatněná i priorita clony, protože i při ISO 100 budou expoziční časy dost krátké, ale pozor, abyste se záběrem nedostali do temných stínů. Samozřejmě při sluncem zalité scéně nelze nastavit nízké clonové číslo pro malou hloubku ostrosti a zároveň delší čas expozice pro pohybovou neostrost (k tomu se používají neutrální šedé filtry).

Ještě dodám, že u mého Canonu jsem v uživatelském nastavení zvolil změnu hodnoty ISO na velký knoflík SET, který držím palcem a ISO nastavuji při pohledu do hledáčku hlavním otočným ovladačem.

Dám příklad: Fotografie je ze soutěže Elite Model Look 2019 (níže). Bylo to v interiéru bez blesku a použil jsem prioritu času. Pro jistotu jsem zadal v režimu priority času pevnou hodnotu expozičního času 1/160 vteřiny. Na scéně bylo i světlo zezadu a tvář dívky nebyla ideálně osvětlena. Proto jsem zvolil korekci expozice +1/3 EV. Světla byl nedostatek, takže clona se snížila na nejnižší možnou hodnotu (světelnost objektivu) a začalo se zvyšovat ISO. Potřeboval jsem rozostřené pozadí a použitý objektiv měl nejlepší kresbu od F4,5 do F/5,6. Zmáčkl jsem tlačítko SET a zvyšoval hodnotu ISO. Tím se automaticky zvyšovala clona. ISO 1250 generovalo clonu F4,5. Expozice.

Ono to vypadá složitě a zdlouhavě. Je to o cviku. Prostě musíte to udělat, když vás někdo probudí ve dvě ráno. V ostré reportážní práci není prostor na přemýšlení o technice nastavení expozice. Tato činnost se dá naučit a zautomatizovat tak, že je to celkem brnkačka. Naštěstí i Canon u posledních modelů DSLR a samozřejmě všech CSC fotoaparátů už nabízí korekci naměřené expozice i v manuálním režimu, ale speciální volič na těle k tomu účelu není.