Úvodní stránka » Jak fotografujeme » Humans of aneb Portrétní fotografie v exteriéru

Humans of aneb Portrétní fotografie v exteriéru

V Severních Čechách dlouho žiju a pracuju jako fotograf. Je tam unikátní skupina relativně velkých, specifických měst s rázovitými lidmi. Města Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem a Děčín jsou v jedné lajně, navzájem vzdálená 20 kilometrů a spojuje je přímá železnice. To je moje oblast. V půlce září 2016 jsem spustil projekt Humans of North Bohemia, kde zachycuji snímky lidí ze severu Čech doplněné o jejich příběhy, myšlenky a názory. Toulám se s fotoaparátem a diktafonem po této oblasti.

Po fotografické stránce se jedná o portrét v exteriéru, který má ale určitá specifika. Nemůžu lidi aranžovat a vybírat okolí. Prostě je musím vyfotografovat tam, kde s nimi hovořím. Proto si vybírám, pokud možno, lidi v příhodném prostředí a světle pro fotografování. Někdy to není možné a příběh převáží fotografii. Jindy je to naopak. Nejtěžší na tom je navázat za tak krátkou dobu vzájemný kontakt a interakci. Musím říct, že za celou dobu jsem se nesetkal s negativní reakcí. Někdo nabídku přijme, někdo odmítne. Ti, kteří nabídku přijmou, jsou pak mými partnery, nikoli rekvizitami.

Teorie o portrétu v exteriéru je u mého projektu někdy obtížně dosažitelná, nicméně proberu základní pravidla.

Světlo

Světlo by mělo být rozptýlené. Takové je při zatažené obloze. Při jasné obloze je nejlepším difuzérem mráček, který na chvíli zakryje slunce. Další možností je portrétované fotit ve stínu.  

Když není portrétovaná osoba osvícena přímo, nemá být přímým sluncem osvíceno ani pozadí. Zvlášť nepříjemná je v tomto směru jasná obloha. Obecně: Pozadí by mělo být spíš tmavší a nemá strhávat pozornost, zejména pokud nic nevypovídá.  

Světlo přichází z nějakého směru (třeba i při zatažené obloze). Odzkoušené na portrét je boční světlo. Protisvětlo může být zajímavé, ale je tady riziko nepodařeného snímku. Obličej v protisvětle přisviťte bleskem. Klasičtí portrétisté používají odraznou desku, kterou vrátí část světla na obličej. Rozzářené kontury vlasů jsou odměnou za riziko protisvětla.  

Protisvětlo s použitím blesku.

Někdy nemusí být jasné, odkud světlo přichází, např. když se odráží od různých ploch. Zvedněte otevřenou ruku a otáčejte s ní. Jedna její strana bude nasvícena víc než druhá. Na portrétované osobě sledujte světla a stíny. Nerozptýlené světlo může způsobit nepěkné stíny v obličeji. Ty můžete vykrýt stejně jako u protisvětla. I hluboké, chtěné stíny mohou působit dramaticky. 

Jiskra v oku neboli catchlight velmi oživí portrét. Dosáhnete toho tím, že fotografovaná osoba je ve stínu a hledí do světla. V interiéru to je např. okno a v exteriéru obloha, osvícená bílá zeď, pronikající slunce nebo jiný výrazný zdroj. Catchlight přidáte také bleskem nebo odraznou deskou. Světlo blesku můžete k tomuto účelu korigovat do minusových hodnot, pokud nepotřebujete moc nasvítit objekt.

Jednou z metod jak dostat do očí světlo je nadhled, kdy fotografovaná (ný) kouká do objektivu a tím také na oblohu. Odlesk v oku se vytvoří tam, kde se odráží plocha s největším jasem.

Kompozice a výraz

Portrét by měl zaplňovat plochu snímku tak, aby postavy bylo dost, ale ne víc, než je nutné. Je to trochu obecná rada, ale každý fotograf by to měl určit individuálně podle svého pocitu a záměru i s ohledem na souvislost s okolím. Postava by se neměla ořezávat v kloubech a neměly by chybět její malé části. Neboli portrét po kolena nebo s dotykem ruky okraje je špatně.

Dalšími kompozičními prvky jsou malá hloubka ostrosti, kdy je pozadí rozostřené, nebo víc prostoru ve směru pohledu.

V neposlední řadě je zásadní výraz fotografované osoby. Ten musí fotograf najít nebo vyvolat. Portrét dělají oči, proto na ně vždy ostřete.

V případě mých portrétů pro Humans of North Bohemia to je trochu problém, protože já žádám fotografované o něco a nemohu je příliš stylizovat. Mohu dvakrát, třikrát cvaknout, někdy s mojí mírnou korekcí, ale podstatný je úhel záběru. Interpretuji obličej a identitu fotografovaných a jsem jim zavázán, že snímek, který uveřejním, bude autentický a solidní. Vlastně je to svým způsobem něco za něco, akorát fotografovaní mně musí věřit, že to tak bude. Takže já plním svou část „smlouvy“ dodatečně. Totéž platí o jejich slovech, která uveřejním.

Občas se mi stalo, že rozhovor proběhne vřele, ale člověk nechce zveřejnit svůj obličej (některé profily zveřejňuji i v novinách). Není to problém, vyfotím si s dovolením gesto ruky a podobně.     

Mým cílem je prezentovat portréty všech skupin lidí z uvedených severočeských měst a jejich okolí. Pokládám za důležité pokusit se poněkud odanonimizovat tento veřejný prostor. Každý člověk je něčím zajímavý a má svůj příběh. U mnohých lidí se zračí jejich příběh v jejich nearanžovaném portrétu. Když jsou k tomu ještě jejich slova, platí to dvojnásob. Děkuji všem, kteří jsou ochotni se mého projektu Humans of North Bohemia zúčastnit.