Úvodní stránka » Home » Expoziční stupně EV

Expoziční stupně

EV (Exposure Value) vyjadřuje absolutní množství světla na scéně. Různé body scény mají různý jas, tedy jiné EV. Pro stanovení expozice celého snímku je nutné určit průměrnou, typickou hodnotu EV pro danou scénu. Např. u scény osvětlené svíčkami je to 2 až 5 EV. Čím je vyšší EV, tím je vyšší světelná hladina na scéně. EV scény zjistíte z tabulky sečtením přírůstků EV. Stejné celkové EV = stejná expozice snímku, který má samozřejmě v ten moment jas neměnný. V tabulce prohlásíme EV 0 při expozičním čase 1 vteřina, cloně (teoretické) f/1 a citlivosti ISO 100. 

expoziční čas (sec) přírůstek EV   clonové číslo přírůstek EV   ISO přírůstek EV
1 0   1.0 0   50 1
1.2 1   1.4 1   100 0
1.4 2   2.0 2   200 -1
1.8 3   2.8 3   400 -2
1.15 4        4.0 4       800 -3
1.30 5 + 5.6 5 +  1600 -4
1.60 6   8 6   3200 -5
1/125 7   11 7      
1/250 8   16 8      
1/500 9   22 9      
1/1000 10   32.0 10      
1.00 11   45.0 11      EV jsou pohodlnou cestou jak popsat expozici bez ohledu na to, jak jí bylo dosaženo. 100% reciprocita expozičního času, clony a ISO (jakoby citlivosti senzoru) vám zajistí stejně exponované snímky téže scény. Z praktického hlediska jsou zajímavé konkrétní kombinace těchto tří parametrů a jejich dopady na snímek. Např. v poloautomatickém režimu Av nastavíte clonu podle požadavku hloubky ostrosti a fotoaparát přiřadí čas expozice při dané ISO podle naší tabulky. Manuální režim vás nechá zvolit všechny tři hodnoty a na expoziční váze vám ukáže, jak se v hodnotách EV odlišujete od „názoru“ automatického měření expozice na správný snímek.

Zjednodušeně je to tak, že ze scény proudí fotony (světlo), které se v buňce snímače mění na elektrony a ty produkují napětí (zatím nic digitálního). AD převodník pak přiřadí různým rozsahům napětí číslo. Třeba 8 bitový převodník 0 až 255. Čím víc světla, tím větší číslo. Reálné scény pokrývají rozsah 1 až 15 EV (poměr jasů 1:16 000) a přesto na fotografiích různých scén nevidíme takové rozdíly. Je to proto, že čas expozice a clona může regulovat množství fotonů (světlo) na hodnoty, které jsou pro senzor i snímek vyhovující.

A už jsme u té reciprocity. Fotonů přiletí více, když bude otvor kudy letí (clona) větší, nebo bude otvor kudy letí otevřen delší dobu (čas expozice). Nebo z druhé strany. Když přiletí málo fotonů, které generují moc malé napětí, převodník bude dělat, že jich bylo dost. Přiřadí menším napětím čísla, jakoby se jednalo o napětí větší. To je princip zvýšení ISO. Nemluvím o dalších aspektech, ale v principu je reciprocita evidentní. Právě záměnnost expozičních parametrů vyjadřují jednoduše a srozumitelně hodnoty EV. Ještě chci dodat, že hodnota EV vůbec nic neříká o kvalitě fotografie nebo jejím autorovi.

Sousední hodnoty v tabulce EV mění činitel světla 2x, další 4x atd. Zvýšení o 1 EV znamená zdvojnásobení světla, snížení o 1 EV značí pokles světla na polovinu, další na čtvrtinu atd.

Hodně používané, generačně stejné objektivy Canon 70-200 mm L USM f/4 za 17 500 Kč a f/2.8 za 35 500 Kč.

V této souvislosti jsou jasné důvody pro mylnost představy, že drahý objektiv se světelností třeba 2,8 je vlastně skoro stejný, jako ten samý se světelností 4. Také je patrné, že kompenzace expozice o 1 EV je docela hodně, stejně jako snížení výkonu blesku o 1 EV.