Úvodní stránka » Jak fotografujeme » Etuda pro blesk v jeskyni

Etuda pro blesk v jeskyni

Je vedro, tak jsme byli na výletě v Koněpruských jeskyních, kde je stabilních 10°C. To jsem si nemohl nechat ujít příležitost pro krátké cvičení na téma focení bleskem napřímo. Pro názornost jsem fotografie v tomto článku dodatečně neupravoval.

Dvě skutečnosti byly dané a zásadně ovlivnily fotografické možnosti. Zaprvé: Šli jsme v normální turistické skupině. Nemohl jsem tedy použít stativ, protože se tam pohybovalo v šeru mnoho lidí. Průvodkyně navíc vždy zhasla světla, když se skupina posunula kupředu. Zadruhé: Nemohl jsem použít blesk odrazem, protože charakter prostor to vylučoval.

Možnosti fotografování se tím zredukovaly také na dvě. Zaprvé: Fotografování bez blesku. Zadruhé: Fotografování s bleskem napřímo. Musím uvést, že pokud bych dělal snímky třeba na prospekt, musel bych být v jeskyni sám se světly a dostatkem času. To není náš případ.

Bez blesku

Fotografování v jeskyni bez blesku má jasné limity. Těmi jsou množství stálého světla na scéně a vaše technické vybavení. To první neovlivníte. To druhé vlastně v daný okamžik také ne a je dáno světelností vašeho objektivu a kvalitou snímače vašeho fotoaparátu. Pokud můžete nastavit dost malé clonové číslo (např. 1,4  1,8  2  2,8) a nevadí malá hloubka ostrosti, máte první bonus. Když je snímač vašeho fotoaparátu dost velký (FF, APS-C, možná 4/3" nebo 1") a unese vysokou hodnotu ISO (od 1250 a více), máte druhý bonus. Prostě čím méně světla stačí pro relativně kvalitní snímek, tím lépe.

  Bez blesku, čas expozice 1/80  clona 3,2  ISO 1250  ohnisko objektivu (FF) 27 mm

V každém případě platí, že je lepší vyšší ISO za cenu šumu, než neostrost snímku pohybem fotoaparátu jako důsledek příliš dlouhého času expozice. Třetí parametr, clona, je závislá na světelnosti objektivu a vámi požadované hloubce ostrosti. Pokud fotíte při takto nízké hladině osvětlení z ruky, nemůžete moc clonit. Hloubku ostrosti určujete také odstupem od scény, respektive ohniskem objektivu. Mně vyšly vyhovující expozice bez blesku při středovém režimu měření okolo: čas 1/80  f/3,2  ISO 1600.  

Bez blesku, 1/80  3,2  1250  90 mm. Líbili se mi světla ve vlasech a jeskyní tma. Tomu jsem objetoval kresbu ve tvářích.

S bleskem   

Do expoziční logiky vstupuje další faktor, blesk. Při nedostatečném osvětlení v jeskyni nastavíte v manuálním režimu ještě vyhovující expoziční hodnoty jako by bez blesku. Na indikátoru úrovně expozice v hledáčku zjistíte, že tyto hodnoty povedou k podexponovanému snímku, což právě napraví blesk svým světlem. Jak tmavé bude pozadí na snímku a jak bude světlo blesku namícháno se stálým světlem, je závislé na úrovni podexpozice stálého světla. To by nemělo být větší než -2EV.

Otázkou je, zda necháte blesk, aby určil sílu záblesku sám, nebo jej korigujete. Faktem je, že můžete pro vás nejdůležitější parametr trochu vylepšit (clonu, ISO) a nechat více na blesku. Také čím více se na osvitu podílí blesk, tím udržíte v ruce delší expoziční čas. Pokud to ale nemáte odzkoušené, hrozí rozmazání snímku, takže to musí být sichr. Moje hodnoty byly okolo: čas 1/80  f/3,5  ISO 1250  korekce blesku FEC – 1 1/3EV.

1/80  2,8  1250  FEC -1 1/3  ohnisko 38 mm 

1/80  3,5  1250  FEC -2EV  90 mm         

Stanovte světelnou atmosféru snímku

Je to zásadní, často opomíjená dovednost fotografa. Fotoaparát i blesk (každý zvlášť) má v zadání zaznamenat fotografovanou scénu, v případě blesku objekt zájmu, jako středně šedou. Když to tak necháte, bude scéna se zapálenými svíčkami nebo z jeskyně celkovým jasem jako fotografovaná řekněme v poledne ve stínu v parku. Světelnou atmosféru (stíny) bleskem vymažete. Musíte dát najevo, že scéna byla reálně tmavší a takovou ji chcete mít i na snímku (tak činíte i při stanovení expozice bez blesku).    

Vaším nástrojem k tomu je korekce intenzity záblesku (pokud jej váš přístroj nabízí). Tím zadáte, že blesk vyšle méně světla, než jeho TTL měření expozice určilo. Neboli objekt nebude jasný jako středně šedá, ale tmavší v případě korekce minus. Jak mnoho stanovíte podle zkušenosti nebo zkouškou na místě. Pozor na fakt, že korekce -1EV znamená poloviční světlo -2 čtvrtinové atd. Já jsem zde korigoval blesk -1 až -2EV. Při FEC -2 je už blesk málo patrný, pokud je na scéně nějaké stálé světlo. Čím je ho víc, tím méně je korigovaný blesk -2EV poznat, ale mnoho nepřisvítí.

  Snímky se liší  použitím světla blesku (bez blesku, FEC -2EV, FEC -1 1/3, FEC -1, FEC 0). 1/80  3,5  1250  24 mm                                            

Musíte si zároveň uvědomit, že intenzita světla ubývá s druhou mocninou vzdálenosti. Blesk hledá usilovně objekt zájmu. Blesk (Speedlite 580EX II) určí, kde se nachází fotografovaný objekt podle toho, které zóny vykazují odražené světlo a ještě zakalkuluje vzdálenost mezi fotoaparátem a objektem. Na pozadí už blesk nemá téměř vliv (čím je dál, tím o moc méně). Z toho vyplývá, že bez korekce blesku do minusu bude blízké popředí hluboké scény v jeskyni přesvětlené.

                              1/80  3,5  1250  FEC -1 2/3  50 mm                                    

Při fotografování s bleskem je celá expoziční logika jiná než bez blesku. Může fotografa dost otrávit, nicméně zmáčnout mobil nebo foťák v režimu plné automatiky není zakázáno. Akorát musíte vybrat správnou scénu (dost osvětlenou a ne příliš hlubokou) nebo se spokojit s přesvětleným popředím a tmavou zdí v pozadí.

Když můžete, využijte kreativní možnosti své i svého fotoaparátu a blesku nejen při fotografování v jeskyni. Je-li to možné, fotografujte i v jeskyni bez blesku, ale ne za každou cenu.