Úvodní stránka » Jak fotografujeme » Blesk v interiéru

Blesk v interiéru

Fotografování bleskem v interiéru je poměrně nesnadná disciplína. Blesk je v takových situacích opravdu dobrým sluhou a zlým pánem. V tomto článku probereme zejména správný mix stálého světla a světla blesku, což je základním předpokladem pro dobrý snímek.

Expozice na stálé světlo

Před použitím blesku v interiéru při nízké hladině světla udělejte zkušební snímek za použití:

  • Nejnižšího clonového čísla, které ještě vyhovuje vašemu záměru na hloubku ostrosti
  • Nejdelší možný expoziční čas s ohledem na pohybovou neostrost
  • Nejvyšší akceptovatelné ISO se zřetelem na kresbu a míru šumu

První zkušební snímek vám ukáže, jaká by byla fotografie bez blesku při uplatnění maxima stálého světla. Čím více je na snímku stálého světla, tím bude přidané světlo blesku méně výrazné. Samozřejmě nesmí dojít k přeexpozici stálým světlem.  

Nízké clonové číslo a vysoké ISO klade i menší nároky na výkon blesku, proto můžete použít méně výkonný (levnější) blesk. Každý blesk za těchto podmínek také dosvítí dál. Expoziční čas neovlivní nijak světlo blesku, protože samotný čas záblesku je v řádu 1/1000 vteřiny. Z toho plyne, že na snímku ovlivníte expozičním časem pouze jasové poměry, kde má vliv stálé světlo a ty můžete efektivně měnit bez ohledu na blesk, až do limitu, kterému se říká synchronizační čas. Co to znamená?

Synchronizační čas

V základním nastavení blesku nemůžete použít kratší čas expozice než je výrobcem fotoaparátu určený x-synchronizační čas. Je to nejkratší čas, kdy se závěrka zcela otevře, čímž umožní blesku osvítit celou plochu snímače.

Lepší blesky umožňují fotoaparátu použít kratší časy expozice, než synchronizační čas. Tato funkce se nazývá vysokorychlostní synchronizace. Při ní blesk emituje velmi rychlou sérii záblesků, do kterých rozloží kondenzovanou energii. Tak se osvítí celý snímač pohybující se štěrbinou mezi lamelami závěrky. Osvit bude korektní za cenu ztráty výkonu blesku a brzké spotřebování energie baterií. Při vysokorychlostní synchronizaci a času expozice např. 1/500 významně klesne směrné číslo (viz. dále) blesku z 42 na 15, při 1/1000 na 10 atd.    

Synchronizační čas fotoaparátů bývá od 1/50 do 1/320  vteřiny. Klasické zrcadlovky jej mají od 1/160 do 1/250 vteřiny. Výhodnější jsou kratší časy, protože vám dávají více možností pro použití blesku, respektive později nastoupí vysokorychlostní synchronizace. Zejména kompaktní fotoaparáty mívají centrální závěrku zabudovanou do pevného objektivu, která nemá omezení pro synchronizaci s bleskem.

Směrné číslo

Směrné číslo blesku je vzdálenost v metrech, na kterou je blesk schopen osvítit scénu, aby došlo ke správné expozici při teoretickém clonovém čísle 1 a ISO 100. Nás zajímá dosah blesku při různých parametrech expozice.

dosah blesku v metrech = směrné číslo blesku * koeficient ISO / použitá clona.

Koeficienty ISO:

ISO

100

200

400

800

1600

3200

6400

12800

25600

Koeficient

1

1,4

2

2,8

4

5,7

8

11,3

16

 

Vzoreček pro dosah blesku platí přibližně pro nemodifikovaný záblesk bez odrazu. Systémové blesky nejvyšší třídy mají v otočné hlavě motorek, který mění šíři pokrytí světlem, což má také vliv na intenzitu onoho světla. Motorek automaticky nastavuje zoom blesku tak, aby odpovídal právě nastavenému ohnisku na fotoaparátu. Typický rozsah je 24 až 105 mm. Se změnou šíře kužele světla se mění i směrné číslo blesku.

Můj blesk Speedlite 580EXII má tato směrná čísla:

Ohnisková vzdálenost (mm)

24

35

50

80

105

Směrné číslo (mm)

28

36

42

53

58

 

Samozřejmě z marketingových důvodů se udává číslo 58, což je pravda jenom při ohniskové vzdálenosti 105 a více. Směrné číslo vestavěných blesků se pohybuje od 5 do 12 a přídavných systémových do 64.

Expozice blesku

Udělali jste zkušební fotografii na stálé světlo. Pomocí manuálního nastavení máte expozici na stálé světlo například: clonu 3.5, čas expozice 1/100 vteřiny, ISO 1600. V hledáčku fotoaparátu vám expoziční váha ukazuje, že při středovém měření expozice, které jste zvolili, vykazuje fotografovaná scéna podexpozici -2 EV. To znamená, že na scéně je čtvrtina světla než „doporučuje“ měření expozice, aby byl snímek v průměru středně šedý. Zkušební fotografie je potemnělá. Otázkou je, jak hodně ji chcete mít potemnělou. Když se jedná třeba o scénu s rozsvíceným vánočním stromečkem, tak ji chcete mít tmavší, jak je to i v reálu. Ze zkušební fotografie na stálé světlo odhadnete, kolik světla blesku na scénu pošlete, aby bylo poznat i něco víc, než rozsvícené svíčky. Zvolíte korekci intenzity záblesku FEC např. -1 2/3 EV při blesku. Prohlédnete si snímek a popřípadě vyladíte FEC.   

Snímek jsem dělal v uzavřené prostoře (podchod na Národní třídě). S podobným světlem se setkáte na Vánoce. Čas expozice 1/125 vteřiny, clona 4.5, ISO 1250, při FEC -2 1/3 je přímý blesk sotva znatelný, přesto významný.  

Blesk odrazem

Světlo blesku je tvrdé, protože se jedná o malou plochu světelného zdroje. Změkčíte ho tím, že tuto plochu zvětšíte odrazem od nějaké větší blízké plochy. Může se hodit strop, stěny a při detailu různé dveře skříně aj. To umožňuje jenom systémový blesk, který má otočnou hlavu a dostatečný výkon. K odrazu jsou vhodné jenom světlé, nejlépe bílé nebo málo barevné (barevný nádech odstraníte při editaci) nečlenité plochy. Odrazem velmi prodloužíte dráhu světla blesku. Část jeho výkonu se také ztratí na odrazové ploše. V takových případech, pro běžné scény, volte plusové korekce výkonu blesku. Limitem je samozřejmě výkon (směrné číslo) blesku. Představte si, že máte možnost umístit do místnosti reflektor pro nasvícení vaší scény. Totéž místo zvolte, pokud je to možné, pro návrat odraženého světla blesku.

Při fotografování nejenom odrazem jsou důležité dva fyzikální zákony, které musíte brát do úvahy.

Intenzita světla klesá s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje.

Úhel dopadu = úhlu odrazu.

Zkušební snímek bez blesku (1/125 sec., clona 4, ISO 6400). Fotoaparát se snímačem Full Frame.

Následoval snímek s odraženým bleskem od stropu (1/125 sec., clona 4, ISO 6400, FEC +2/3 EV).

Další možností je režim manuálního blesku, který se hodí spíš do ateliéru nebo tam, kde je scéna i osvětlení konstantní. Nastavíte úhel pokrytí světlem a výkon blesku manuálně.  Vlastně nastavíte konkrétní směrné číslo blesku ve zlomcích maximálního výkonu. Třeba 1/16 znamená - 4EV plného výkonu.     

Jemný dotek blesku

Stále opakované tvrzení, že přímý blesk je nutné zlo při nedostatku jiného světla a totálně zruší světelnou atmosféru fotografie, není pravdivé, respektive platí jenom pro fotografy, kteří s bleskem neumí pracovat. Také to nemusí umět jejich fotoaparát. Správný poměr světla, které je na scéně a světla blesku je velmi kreativním nástrojem pro vyjádření světelné atmosféry.  

Monika Bagárová (1/80 sec., clona 4, ISO 800 byla expozice o 1 2/3 nižší než avizovalo měření expozice fotoaparátu). Použil jsem systémový blesk přímo s korekcí FEC - 1EV. Nemohl jsem použít vyšší ISO, protože jsem měl fotoaparát s menším snímačem. Nebylo kde světlo blesku odrazit.    

Mnohokrát jsem fotografoval při velkém deficitu světla bez možnosti smysluplného odrazu. Na potemnělém jevišti jsem použil vysoké ISO (i 12 800) a hledal jsem situaci, kdy se vystupující dostane alespoň do nějakého stálého světla. Světlo blesku jsem korigoval až - 2 1/3 EV a sledoval jsem reálnou scénu, abych ji neměl na snímku o moc světlejší. Jemný dotek přímého blesku je tvůrčím nástrojem fotografa a mnohdy nemá alternativu. Blesk nemění jenom kvantitu světla, ale i jeho kvalitu. Zdůrazňuje hlavní motiv, vykrývá více nebo méně (podle nastavení) stíny v obličeji a odstraňuje nečitelnost a jakousi syrovost postav.

Blesk přímo (1/100 sec., clona 3.2, ISO 800, FEC - 2/3 EV). Snímač APS-C.

Korigujte expozici nebo výkon blesku velmi obezřetně, protože + 1EV znamená 2x více světla, - 1EV 1/2 světla. V případě - 2EV je to už 4x víc, respektive 1/4. 

Expozice 1/80 sec., clona 3.5, ISO 8000 bez blesku. Snímač Full Frame.

Expozice 1/80 sec., clona 3.5, ISO 8000. Blesk rovně s korekcí 1 2/3 EV. Zákazník pro kterého jasem dělal reportáž, chtěl mít čitelnou scénu i když tam bylo minimum stálého světla.

Vyvážení bílé příliš neřešte, automatické (WB) odvádí dobrou práci. Pokud to váš fotoaparát dovolí, fotografujte v RAW datech. Při editaci pak můžete lépe vyladit jasové poměry na snímku nebo vyvážení bílé (dokonce bezztrátově).  

Při běžném fotografování v interiéru používejte TTL měření expozice blesku, pokud jej máte k dispozici. Před expozicí je vyslán slabý měřící záblesk, který zmapuje jasově scénu a vypočítá vhodnou hodnotu hlavního záblesku podle svých algoritmů. Blesk při každé expozici bleskne vlastně dvakrát.

Postup při fotografování s bleskem v několika bodech

  • Odhadněte takové nastavení expozice, aby se na snímku uplatnilo co nejvíce stálého světla a udělejte zkušební snímek.
  • Pokud to považujete za nutné, korigujte nastavení expozice a udělejte zkušební snímek.
  • Odhadněte případnou korekci intenzity světla blesku a udělejte zkušební snímek.
  • Je - li to prospěšné pro snímek, změňte korekci blesku. Pak udělejte zkušební snímek.  

Je to hodně věc praxe. Trénujte snímky s bleskem v různých prostorách a na různých motivech. Časem vám místo uvedených čtyř bodů budou stačit dva.