Úvodní stránka » Editujeme » Adobe Lightroom – co byste měli vědět

Adobe Lightroom – co byste měli vědět

Lightroom má jednu zvláštnost, která je zprvu poněkud matoucí, ale má svoji logiku. Když poprvé otevřete Adobe Lightroom, tak je prázdný. Žádné fotografie v něm nejsou. Ty musíte do Lightroomu naimportovat a pak je můžete spravovat.

Lightroom při úpravách nikdy nepracuje s originálními soubory. Vždy nechá originální fotografie nezměněné a pracuje s tzv. náhledy. To je velká výhoda, protože se nemusíte obávat, že si úpravou narušíte původní snímek, který jediný nese nejvíc informací.

Po dokončení úprav, tedy editaci vaší fotografie, uskutečníte export. Lightroom si přečte originální snímek, přidá úpravy a vytvoří novou fotografii, na kterou nemá vliv kvalita náhledu, kterou si můžete zvolit. Náhled je jakýsi virtuální soubor, který na disku nenajdete. Úpravy jsou uvnitř Lightroomu vizualizovány na náhledech, které se tvoří při importu. Teprve při exportu zhotovíte novou verzi původní fotografie.

Dobře si vzpomínám, když jsem s Lightroomem začínal, jak důležité bylo si uvědomit výše zmíněné skutečnosti. Dále uvedu některé jednoduché, ale stěžejní hmaty, které vám velmi usnadní práci a které jsem si osvojil po delší praxi s tímto vynikajícím nástrojem na zpracování a kategorizaci fotografií. Popisuji je na Adobe Lightroomu CC, ale většinou jsou realizovatelné i na starších verzích (pokud uvedenou funkci již obsahují). Existuje mnoho dlouhých článků a objemných knih, které podrobně popisují jednotlivé postupy. V nich se ale ztratí nebo tam nejsou některé zásadní detaily. Na některé takové chci upozornit níže v tomto článku.

Modul Develop

  • Že je nad jezdcem Exposure tlačítko Auto, je celkem známé a jím provedete automatické nastavení základních parametrů fotografie. To není vždy ideální řešení. Důležitější a méně známe je, že dvojklikem s přidrženou klávesou Shift na název každého posuvníku (nebo na posuvník) v záložce Basic automaticky nastavíte příslušnou hodnotu. Bez klávesy Shift posuvník vrátíte do výchozí polohy.

  • Při aktivním nástroji Crop (R) změníte klávesou X orientaci ořezu na výšku.

  • Klávesa O přepíná mezi různými pomocnými obrazci pro kompozici fotografie. Kolečkem myši s klávesou Alt měníte hustotu mřížky v jednom obrazci.

  • Nástroj Spot Removal (Q). V jeho paletce najdete možnost Clone, což odpovídá klasickému razítku, kdy přenese nějakou část obrázku na jinou. Možnost Heal je inteligentní retuš, včetně pixelů obklopující vybranou oblast. Kolečkem myši zvětšujete (zmenšujete) retušovací štětec a s připojením klávesy Shift měníte prolnutí štětce (stopa štětce musí být na fotografii). Klávesou / (na numerické části klávesnice) měníte automatický zdroj klonování za jiný (možná lepší) automatický zdroj.

  • V horní liště vyberte Tools a pak Tool Overlay a pak Auto Show. To způsobí, že když je kurzor mimo obrázek, tak zmizí při použití lokálních úprav špendlíky znázorňující lokální úpravu. To se hodí třeba při úpravě malých částí, typicky očí.

  • Při táhnutí jezdcem a přidrženou klávesou Alt se označí části fotografie vysokých nebo nízkých jasových hodnot, které jsou při dané úpravě už bez kresby. To platí pro posuvníky Exposure, Highlightes, Shadows, Whites, Blacks.

  • V záložce Tone Curve stiskněte vlevo nahoře terčík nad grafem křivky. Přesuňte kurzor nad náhled fotografie na místo, které chcete pomocí křivky upravit. Na křivce se objeví bod představující tuto jasovou hodnotu. Zmáčkněte levé tlačítko myši a táhněte. Tak budete posunovat (měnit jas) tohoto konkrétního bodu na křivce a jasy okolní. Stejný terčík je v záložce HSL a užitečný je zejména při saturaci, respektive desaturaci některých pasáží snímku (typicky pleť).

  • Stejně jako u Spot Removal měníte velikost štětce (Size) u lokálních úprav Adjustment Brush (K) kolečkem myši, když je kurzor na náhledu fotografie. Ještě s přidrženou klávesou Shift měníte prolnutí štětce (Feather).

  • Klávesou O zobrazíte masku lokálních úprav.

  • Nakonec jeden poznatek, jehož odhalení mě stálo hodně nervů. Pokud z nějakého důvodu nekorektně zavřete program Adobe Lightroom, třeba výpadkem proudu nebo spadnutím programu, tak už ho neotevřete. Proč? Při spuštění Lightroomu se vytvoří vedle vašeho souboru [yourcatalogname].lrcat. také soubor s koncovkou lrcat.lock jako soubor zámku. Při normálním ukončení Lightroomu se tento soubor automaticky odstraní. Pokud Lightroom správně neukončíte, soubor zámku tam zůstane a program neotevřete. Musíte to udělat ručně. Inkriminovaný soubor je v \ Users \ [uživatelské jméno] \ Pictures \ Lightroom. Tam soubor s koncovkou lrcat.lock odstraňte.

Adobe Lightroom je úžasný, propracovaný nástroj pro fotografy. Je však trochu svérázný, ale logický. Když využijete jeho možnosti, tak je editace a kategorizace vašich fotografií rychlá, přesná a bezpečná. Zvláště v kombinaci s Adobe Photoshopem v rámci balíčku Adobe Creative Cloud jde o profesionální nástroj, který prakticky nemá konkurenci a je určen nejen fotografům. Jeho ovládnutí vyžaduje jistou trpělivost, vůli a čas.