Úvodní stránka » Home » Adobe Lightroom CC: Vyvážení bílé v souvislostech

Adobe Lightroom CC: Vyvážení bílé v souvislostech

Vyvážení bílé je proces, který spočívá v určení, které pasáže fotografie by měly mít neutrální barvy (šedé) a následném nastavení, aby to tak bylo.

Bílý nebo šedý objekt ve scéně přebírá barevný nádech okolního světla. Když použijete nástroj Vyvážení bílé, určíte, co má být šedé (bílé). Lightroom pak dokáže stanovit barvu světla, při kterém byla scéna vyfotografována a automaticky přizpůsobí nastavení tak, jako by byla nasvícena bílým světlem. Náš mozek umí automaticky vyvažovat bílou. Ze zkušenosti víme, že pleťová barva je pleťovou i pod zeleným stromem a tak ji vnímáme. Lightroom to musí odhadnout nebo mu musíme ukázat, co je bílé (šedé).

Fotoaparát zaznamená vyvážení bílé v okamžiku expozice jako položku metadat. Lightroom tuto hodnotu přečte a použije ji jako počáteční nastavení. Toto nastavení obvykle určí správnou nebo alespoň přibližně správnou hodnotu nastavení vyvážení bílé. Pokud to není zcela přesné, můžete je upravit.

Snímek jsem pořídil v 5 hod. 34 min a je bez úprav.

5 hod. 38 min. Malý rozdíl 4 minuty a velký rozdíl u světla.

V modulu Develop, v horní části panelu Basic můžete vyvážení bílé nastavit třemi způsoby. Tím dokončíme, společně s dvěma předchozími články (Expozice snímku, Podání snímku), panel Basic (Základní). Jedná se opravdu o základní úpravy fotografií v Lightroomu a je důležité, abyste věděli nejen jak, ale i proč. I když jsou články na přeskáčku, postupujete při editaci v panelu Basic zpravidla odshora dolů, tedy začínáte vyvážením bílé.

Přednastavení

Tato přednastavení si můžete zvolit v rozevíracím seznamu WB. V případě, že upravujete ve formátu JPEG, nabízí vám seznam WB jenom stávající nastavení As shot (Jako snímek), které bylo už provedeno ve fotoaparátu, možnost Auto, což automaticky vypočítá vyvážení bílé na základě obrazových dat a pak Custom (Vlastní), které vlastně není přednastavení, ale odkazuje vás na manuální korekci pomocí dvou postníků níže. Pokud pracujete v RAW datech, můžete si vybrat předvolby vyvážení bílé, jako na vašem fotoaparátu. Mimo těch již zmíněných jsou navíc Daylight (Denní světlo), Cloudy (Zataženo), Shade (Stín), Tungsten (Žárovkové světlo), Fluorescent (Zářivkové světlo), Flash (Blesk). Je to docela unikátní, že můžete zvolit vyvážení bílé se stejným dopadem jako před expozicí i po expozici (pokud fotíte v RAW datech).

Co má být na snímku šedé

Aktivujte nástroj White Balance Selector (W), což je kapátko vlevo od nápisu WB:. Kapátkem klepněte na místo ve fotografii, které je ve skutečnosti bezbarvé (v odstínu šedé). Toto místo Lightroom udělá šedé a podle toho přepočítá ostatní barvy na snímku. Neboli stanoví, že toto místo je osvětleno nebarevným světlem.

To může však zrušit atmosféru fotografie (na původní hodnoty se dostanete poklepáním na WB). Představte si, že takto naložíte s portrétem při svíčkách nebo při západu slunce. Vůbec nebude vidět, že světlo je v teplých barvách. To postrádá smysl. Také musíte dát pozor na to, aby místo s neutrální barvou, podle kterého budete vyvažovat bílou, bylo osvětleno stejným světlem jako hlavní motiv. Pokud je šedá ve stínu a objekt na světle nebo naopak, bude vyvážení chybné. Ve většině standardních situací se základními znalostmi to funguje.

Velkým pomocníkem je panel Navigátor, umístěný v horní levé oblasti panelů. Pohybujte nástrojem White Balance Selector nad fotografií a v náhledu fotografie v navigátoru vidíte živý náhled toho, jak by dopadlo vyvážení bílé, kdybyste klepli kapátkem do fotografie. Ušetří vám to mnoho času a hrubě nepovedených pokusů. Navíc pokud máte zatrženo vlevo pod fotografií Show Lupe (Zobrazit lupu) při vybraném nástroji White Balance Selector, zobrazí se pixelová mřížka pod kapátkem při pohybu na fotografii a ta vám usnadňuje identifikací potencionálního místa neutrální šedé. Táhlem vpravo (Scale) měníte hustotu mřížky. V těchto místech se ještě nachází zaškrtávací políčko Auto Dismiss (Automaticky pustit). Když jej zvolíte, nástroj White Balance Selector se po jedné aplikaci vyvážení bílé vrátí na své místo v panelu Basic. Já nemám zaškrtnuté políčko Auto Dismiss a řeším to Ctrl+Z po nepovedeném vyvážení a případně jedu kapátkem na jiné místo. Ušetří to několik kroků.   

Lehce si můžete stanovit vyvážení bílé téměř v laboratorních podmínkách. Koupíte si běžně prodávanou středně šedou tabulku a tu umístíte např. před obličej portrétované osoby nebo místa, kde bude obličej. Exponujete. Pak tabulku odstraníte a exponujete naostro portrét. Při editaci vyvážíte bílou nástrojem White Balance Selector na šedou tabulku. Stejnou hodnotu postníků Temp a Tint použijete na portrét. Přenášení úpravy z jedné fotografie na druhou: Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+ V (nebo Copy, Paste vlevo dole). Mimochodem: Když už budete mít středně šedou tabulku, dá se dobře použít i na stanovení expozice, ale to už sem nepatří.

Ruční nastavení

V lightroomu jsou na ruční vyvážení bílé dva posuvníky: Temp (Teplota ve stupních Kelvina) a Tint (Odstín). Linky, na kterých se posuvníky pohybují, jsou barevné (domodra - dožluta a zelený - purpurový). Přesně do těchto barev se posouvá i fotografie. Poklepáním na posuvník jej dostanete do výchozí, nulové polohy. Poklepáním na WB vrátíte oba posuvníky najednou. Umístěním kurzoru do numerického boxu (vpravo) můžete posouvat jemněji nebo zadat číselnou hodnou. Výhodou je, že si můžete zapamatovat hodnotu při editaci a vrátit se k ní.  

Jeden z možných postupů při vyvážení bílé je takový, že vyzkoušíte přednastavení a potom jej doladíte ručně.      

Švindlování, aneb kreativní vyvážení bílé

Pomocí vyvážení bílé můžete napodobit jinou barvu světla, tedy jiný kontext, než odpovídá pořízení snímku. Třeba dobu pořízení snímku před a při východu slunce posunutím do chladných tónů, po východu do teplejších, před západem ještě více teplých, nebo na sněhu můžete simulovat světlo jako v poledne pod jasnou oblohou v Alpách použitím chladných tónů. Teplé nebo studené tóny na fotografii působí také emocionálně (teplo, slunce, exotika, chlad, ponurost.) Někdy můžete chtít, aby byly barvy na snímku posunuty do chladnějších odstínů a někdy do teplejších. O tom automatické vyvážení bílé (AWB) fotoaparátu ani Lihtroomu nic neví. V Lihtroomu to snadno uskutečníte. 

Lightroom ve svém konvertoru RAWů nabízí dva posuvníky pro vyvážení bílé. Jeden pro barevnou teplotu a druhý pro odstín. Pomocí těchto dvou posuvníků si nastavte vyvážení bílé podle svého záměru. Tím simulujete jinou barvu světla, než které osvětlovalo scénu. Faktem je, že fotka se špatným světlem barevně posunutým bude fotka se špatným světlem a nepřirozenými barvami. Takže více či méně lze barvu vyvážením bílé mírně korigovat, ale neměnit zásadně realitu. V poledne nevytvoříte západ slunce, ale pozdě odpoledne ano, pokud není na snímku horizont a slunce.  

Původní snímek jsem pořídil brzy ráno v Teplicích.

Stejný jako předchozí, posunutý do teplejších tónů v RAW při konverzi v Lightroomu.

Vyvážení bílé nástrojem White Balance Selector na bílou zeď vysokého baráku v pozadí při převodu RAW v Lightroomu. Žlutočervený nádech na bílé zdi se odbarvil přidáním modré. 

V dvou minulých článcích (Expozice, Zřetelnost) a tomto článku jsme se zabývali paletkou Basic. Ta je logicky poskládána tak, abyste začali, pokud je to třeba, od prvního posuvníku a skončili u posledního. Cvičené oko už vidí, kde je potřebná korekce.

Nutno podotknout, že vyvážení bílé je při konverzi RAWů bezztrátové a velmi efektivní, na rozdíl od formátu JPEG. Uzavírám tímto nejdůležitější paletku Basic, která je opravdu základní a také nejdůležitější.