Úvodní stránka » Home » Adobe Lightroom CC: Retušování

Adobe Lightroom CC: Retušování

Adobe Lightroom CC je mým oblíbeným editorem fotografií. Provedu vás nástrojem Spot Removal. Je to retušovací nástroj, respektive umožňuje nahradit vybrané prvky v obraze jinými. Do verze 4 to byl jenom odstraňovač skvrn, což odpovídá překladu jeho názvu. Od verze 5 však získal nové možnosti a lépe by ho vystihoval název retušování nebo nahrazení. Adobe Lightroom CC je už pokročilým, intuitivním retušovacím nástrojem. Na rozdíl od drahého Photoshopu je méně dokonalý a více intuitivní.

Nástroj Spot Removal vyvoláte klávesou Q nebo druhým tlačítkem zleva v nástrojové liště pod histogramem. Jako první si zvolíte režim Clone nebo Heal. Clone zkopíruje pixely ze zdrojové oblasti do cílové jako klasické razítko. V kombinaci s vhodným prolnutím má předvídatelné výsledky a vše máte pod kontrolou. Ničím vás nepřekvapí v pozitivním i negativním smyslu. Volba Heal se snaží vybranou oblast opravdu vyléčit. Jedná se o inteligentní metodu, která zohledňuje obsah cílové oblasti včetně okolních pixelů. „Inteligence“ volby Heal vás může příjemně překvapit, ale i zklamat. V každém případě je nepředvídatelná a její algoritmy nelze přesně popsat. Tři táhla jsou společná pro obě volby. Size určuje velikost kruhové oblasti štětce pro stanovení oblasti retuše. Feather stanoví míru prolnutí okrajů zdrojové a cílové oblasti. Opticity určí průhlednost. Hodnota 100 znamená úplné překrytí vybrané oblasti a hodnota 0 žádné překrytí. Vypínačem Turn off spot removal vlevo dole vypnete dočasně provedenou retuš. Tlačítkem Reset odstraníte všechny provedené retuše. Okno nástroje Spot Removal zůstane otevřené a můžete začít znovu. Tlačítkem Close potvrdíte retušování a zároveň okno nástroje zavřete. 

 
Dále uvedu koření pro práci s nástrojem Spot Removal:

Nastavení Size a Feather provedete jednoduše kolečkem myši. Stopu štětce musíte mít na fotografii. Sunutím kolečka zvětšujete a zmenšujete štětec. S použitím Shift měníte kolečkem prolnutí. Obojí názorně zobrazuje měnící se stopa štětce. Je to fakt značná úspora času.

Stopou štětce kliknete nebo táhnete v obraze. Když chcete vytvořit rovný výběr retušované oblasti, klikněte na její začátek, přidržte Shift a klikněte na její konec. Stopy se spojí a vyplní oblast mezi nimi. Změníte-li velikost stopy štětce před kliknutím na konec, bude se vybraná oblast pravidelně rozšiřovat (zužovat).

Na první pokus určí Lightroom zdrojovou oblast, kterou použije jako náhradu za vámi vybranou, retušovanou. To nemusí dopadnout dobře. Klávesou / (na numerické části) dáte Lightroomu další a další příležitost na vybrání nové zdrojové oblasti. Druhou možností je, že určíte vhodný zdroj ručně. Chytnete zdrojovou oblast označenou jejími obrysy a myší ji přetáhnete na vhodnější místo. Totéž můžete udělat i s retušovanou oblastí, která je také označena jejím obrysem. Každý z obrysů můžete také posouvat po jeho vybrání šipkami na klávesnici (s Shiftem po větších dílech).

Vybranou retuš můžete měnit do režimu Clone nebo Heal a měnit prolnutí či průhlednost. U kliknutím stanoveného kruhového výběru můžete měnit i jeho rozměr. Vybranou retuš zrušíte klávesou Alt (kurzor se změní na nůžky) a kliknutím, případně Delete nebo Backspace. Z vyskakovacího menu vyvolaného pravým tlačítkem myši jsou též dostupné některé z uvedených funkcí nástroje

Visualize Spots (Vizualizace skvrn) se nachází v nástrojovém panelu (pokud je skrytý, vyvoláte jej klávesou T) na spodní straně okna s fotografií při zapnutém nástroji Spot Removal. Odkazuje na původní funkci nástroje, což bylo napravení důsledků znečištěného snímače, tedy odstranění skvrn na snímku. Různé skvrny můžete odstranit zatržením Visualize Spots (klávesa A). Posuvníkem vpravo nastavte intenzitu vizualizace. Fotografie se zobrazí černobíle se zdůrazněním hran a dobře viditelné skvrny snadno odstraníte. Možná se vám to bude hodit i k jiným druhům retuše, třeba vadám pleti. 

Spot Removal Lightroom CC je po evolučních změnách schopným, rychlým a intuitivním nástrojem pro běžné úkony. Pro mě je nepostradatelný při zpracování sérií více snímků. Snažím se co nejvíc udělat v Lightroomu a jenom ve speciálních případech přepnu do Photoshopu, provedu úpravu a vrátím se do Lightroomu. Spot Removal v Lightroomu toho zastane mnoho, ale musíte vědět, jak s ním efektivně pracovat. K tomu jsem chtěl tímto článkem přispět a doufám, že se mi to povedlo.  

Adobe Lightroom: Expozice snímku

Adobe Lightroom: Podání snímku

Adobe Lightroom: Vyvážení bílé v souvislostech