Úvodní stránka » Editujeme » Adobe Lightroom CC: Expozice snímku

Adobe Lightroom CC: Expozice snímku

Jasové hodnoty snímku jsou závislé na expozici fotoaparátu a ta je závislá na měření expozice fotoaparátu. Na vás pak je, jaký druh měření expozice nastavíte pro danou scénu a zda akceptujete toto měření expozice nebo jej korigujete. O tom všem jsem psal zde. Teď se pojďme podívat, jak napravit případné chyby při expozici nebo změnou jasových hodnot upravit vyznění fotografie.

K tomu je asi nejlepším nástrojem Adobe Lightroom CC a jeho RAW převodník. Tady můžete určit podobu fotografie ve formátu JPEG vytvořenou z RAW dat. Můžete sofistikovaně určit, jak a kde bude fotografie světlá (tmavá). Můžete také vytáhnout zdánlivě ztracenou kresbu ve světlech nebo stínech. Jaký jezdec ovládá jakou část histogramu? Jak obnovit kresbu ve světlech nebo stínech? V modulu Develop, paletě Basic, oddílu Tone je na to šest postníků a mnoho kombinací. K dobrému a rychlému výsledku vedou jenom postupy k tomu určené od vývojářů Adobe Systems.

Histogram

V oblasti panelů vpravo nahoře se nachází histogram. Zopakuji, že je to graf, který znázorňuje expozici snímku, tedy množství obrazových bodů pro každou úroveň jasu ve fotografii. Tmavé oblasti jsou znázorněny vlevo, střední uprostřed a světlé vpravo. Nad pravou a levou částí histogramu jsou čtverečky a v nich trojúhelníky. Klepnutím na čtvereček vlevo aktivujete značení stínů bez kresby, které se zobrazí ve snímku modře. Pravým čtverečkem zapnete označení pasáží snímku, kde dochází k ořezu světel, což znamená, že tyto části snímku postrádají detaily a jsou označeny červeně. Klávesou J aktivujete oba indikátory. Zároveň se v takových případech rozsvítí příslušný trojúhelník bíle (ořez všech kanálů) nebo jinou barvou, která označuje jen ten barevný kanál, v kterém dochází k ořezu. Když jsou trojúhelníky černé, nic zvláštního se v tomto směru neděje.    

Pokud najedete myší na histogram, šedě se zobrazí některá jeho část a bíle příslušný posuvník, který je primárně určen na úpravu této oblasti jasů. Přímo v histogramu můžete uchopit příslušnou oblast myší a doleva ji ztmavovat, doprava zesvětlovat. Takových části je v histogramu pět, stejně jako posuvníků pro úpravy. Nebo také: Když najedete na některý z pěti posuvníků, zobrazí se příslušná část histogramu a tažením posuvníku upravujete. V obou případech se vpravo dole pod histogramem zobrazí hodnota příslušného posuvníku.

Šestým nástrojem je Contrast. Když zvýšíte jeho hodnotu, středně tmavé až tmavé oblasti snímku se změní na tmavší a středně světlé až světlé se změní na světlejší. Zároveň dodáte barvám na živosti, rozšíříte tonální rozsah snímku a ten bude vypadat ostřeji. Na jeden, trochu podceňovaný posuvník, je to docela dost. Od verze Lightroomu 4 je tento nástroj dobře použitelný a velmi jednoduchým způsobem napraví plochý snímek. Posuvník Contrast uplatníte téměř vždy, když pracujete v RAW datech, na něž se ve fotoaparátu neuplatňují žádné úpravy (v JPEG je kontrast zvýšený už když ho naimportujeje do Lightroomu).        

Automatické    

Vpravo od posuvníku Exposure je tlačítko Auto. Když jej aktivujete, Lightroom analyzuje snímek a pokusí se uplatnit úpravy snímku pomocí posuvníků oddílu Tone, které dle „jeho názoru“ zlepší tónování snímku. Já tím začínám. Když je výsledek neuspokojivý, vrátím se klávesami Ctrl+Z nebo tlačítkem Reset do původního stavu. Když automatika jakžtakž fotografii vylepší, doladím korekce ručně. Někdy se stane, že se tlačítko Auto strefí úplně. Pokud chceme nastavit automaticky jen hodnotu jednoho posuvníku, proveďte dvojklik s podržením klávesy Shift na název příslušného posuvníku. Je to moc dobrý pomocník nejenom při opravě přepalů. Každé táhlo vrátíte do výchozí polohy, když na něj poklepete.  

Posuvník Exposure

Tento posuvník ovládá celkovou expozici snímku. Posouvá celý histogram vpravo nebo vlevo, neboli snímek zesvětluje nebo ztmavuje s akcentem na střední tóny a pak světlejší tmavé, jak je patrné z části histogramu zdůrazněné šedě, o kterém jsem se už zmínil. Obecně Exposure je základním nástrojem na opravu podexponovaného nebo přeexponovaného snímku. Také se hodí na zesvětlení či ztmavení snímku proto, že jej chcete mít v jiném jasovém podání než je, byť správně, exponován. Číslo vpravo od každého posuvníku vám ukáže, o kolik hodnot EV, o kterých jsem psal zde, upravíte snímek. Hodnotu + - EV můžete vepsat i ručně po klepnutí na numerický indikátor. Zajímavá je možnost, že hodnoty můžete průběžně upravovat pomocí šipek nahoru a dolů. Když se vám zdá sunutí posuvníku příliš strmé, podržte klávesu Shift. Naopak Shift stiskněte pro větší kroky nárůstu hodnot pomocí šipek. Na výchozí hodnotu parametru se dostanete dvojklikem na příslušný posuvník nebo jeho název. Na původní parametry snímku (všech posuvníků) se vrátíte tlačítkem Reset (vpravo dole) nebo Ctrl+Shift+R. Jednotlivé palety umožňují resetovat všechna svá nastavení najednou. K tomu stiskněte Alt. Název palety se změní např. na Reset Tone a kliknutím na tento název se tak stane. 

Posuvník Highlights

Diriguje světlejší než střední tóny, ale zachová celkovou expozici. Toto je i nástroj pro „zázračné“ vymámení kresby z přepalů, kde chybí informace. Samozřejmě, že velmi hluboké přepaly nezachrání. Obecně přetažením vlevo světla ztmavíte a přetažením vpravo světla za minimálního oříznutí zesvětlíte.    

Posuvník Shadows

Ovládá tmavší oblasti snímku. I když se jedná o nevelkou část histogramu, je podstatná pro vytáhnutí detailů ze stínů a těch je tam často ukryto mnoho. Když jste nuceni jezdce Shadows táhnout hodně doprava a tím hodně zesvětlit tmavé části snímku, stává se, že snímek bude vybledlý. V takovém případě zvyšte kontrast posuvníkem Contrast. Typicky je to vhodné u portrétu v protisvětle bez použití doplňkového světla. Přetažením doleva stíny za minimálního oříznutí ztmavíte a přetažením vpravo stíny zesvětlíte.   

Jezdec Blacks a Whites

Jak je patrné z názvu, tento nástroj ovlivňuje úplně nejsvětlejší a nejtmavší tóny histogramu. Pokud na snímku takové nejsou, těmito posuvníky je tam dostanete. Když táhnete jezdcem Blacks doleva, přidáte více černé barvy. Tažením Whites doprava se případná mezera v pravé části histogramu vyplní. Je to jako nastavení černého a bílého bodu přes Úrovně ve Photoshopu. Upravíte tak zejména plochou fotografii bez krajních jasových hodnot.

Táhněte Whites doprava, až se zobrazí varování před přepaly ve světlech. Pak se vraťte pomalu vlevo, až tyto přepaly zmizí. Posuvníkem Blacks pak táhněte doleva, až dosáhnete nejtmavších odstínů černé bez oznámení úplné ztráty kresby stejnou technikou jako v předešlém případě. Histogram bude pěkně rozmístěn v celé jasové stupnici.

Máme tady další vychytávku Lightroomu: Podržte při tažení jezdců klávesu Alt a v náhledu fotografie se označí části snímku bez kresby ve stínech nebo světlech. Barva označení upřesňuje v jakém barevném kanálu se tak děje (bílá barva = ve světlech přepáleny všechny kanály, černá barva = všechny kanály ve stínech bez kresby). Lightroom tuto funkci zvládá velmi přesně automaticky, takže často začnu při převodu RAW na JPEG poklepáním na Whites a Blacks. U mnohých snímků je žádoucí, aby nejsvětlejší obrazové body byly opravdu bílé (255, 255, 255) a nejtmavší černé (0, 0, 0). Můžete také vrátit části snímků mimo histogram, tedy bez kresby, do rámce histogramu, ale nikdy takto neobnovíte kresbu (barvu) na rozdíl od postníků Highlights a Shadows.

Je lepší pro konverze RAWů z Photoshopu, respektive z Adobe Camera RAW nebo z Lightroomu? Adobe Lightroom a Camera RAW nabízejí stejné možnosti pro úpravu RAWů. Na výslednou fotografii nebude mít vliv to, jaký z těchto dvou editorů si na úpravu RAWů vyberete.

Modul Camera RAW jako součást Photoshopu je jednoúčelový nástroj pro konverzi RAWů. Lightroom je komplexní samostatný program s podstatně komplexnější, širší nabídkou funkcí. V každém případě se jedná o jeden z nejlepších (možná nejlepší) převodníků RAW dat na fotografie.

Určitě v dalších článcích podobně proberu Lightroom CC a zaměřím se na další oblasti tohoto systémového nástroje pro celkovou správu fotek.