Úvodní stránka » Home » 256 odstínů šedi

256 odstínů šedi

Fotografie v odstínech šedé vzniknou softwarovou úpravou snímků z digitálních fotoaparátů. Které snímky a jak převést do odstínů šedé?

Fotografie v režimu odstínů šedé obsahují pouze hodnoty jasu. Neobsahují už, na rozdíl od barevného snímku, informace o odstínu nebo sytosti. Obrazy v obvyklém formátu JPEG jsou prezentovány pomocí 256 odstínů šedé, kdy 0 je černá a 256 bílá barva.

Po technické stránce to není vůbec komfortní situace. V 8 bitovém JPG formátu u barevných snímků máte k dispozici 256 odstínů ve třech barevných kanálech. Jejich kombinací může vzniknout 16,7 milionu barev. A to je rozdíl oproti 256 odstínům šedé. Při takto omezeném množství odstínů šedé můžete mezi nimi vidět i na monitoru nespojitosti. Nic s tím neuděláte, protože žádný jiný odstín mezi nimi neexistuje. U tisku to platí dvojnásob.

Převádějte své fotografie na černobílé (zavedené označení) v RAW převodníku. Nebo z RAW dat uložte fotografie ve formátu TIFF a pak je převeďte do černobílé a dále upravujte. 16 bitový soubor má celkem 65536 odstínů šedé. To je jiná káva. Když se nějaké jasy ztratí při editaci, ještě jich dost zbývá.

Za pomoci Camera RAW a Photoshopu jsem vyzkoušel různé kombinace a nejlepších výsledků ve smyslu odolnosti k dalším úpravám jsem dosáhl takto: v Camera RAW převod na TIFF, ve Photoshopu převod na stupně šedi a další úpravy, uložení v JPEG.  

Adepti na černobílé fotografie

Obecně černobílá fotografie potřebuje mnohem větší kontrast než barevná. Už při fotografování se rozhodněte pro budoucí černobílou variantu. Nikdy se nesnažte zachránit fotografii jejím převodem na černobílou (nezachráníte ji). Snímky typu západu slunce, podzimní stromy, duhový průvod atd., prostě tam, kde hrají barvy podstatnou roli, nejsou adepti na převod do odstínů šedé.

Naopak dramatické portréty, minimalistické snímky, krajina s těžkými mraky, některé zimní scenérie aj., ano. U oblohy v záběru často řešíte její barvu. To při černobílé variantě odpadá, vše je šedé.

Černobílá fotografie vypouští barevní informace a stává se abstraktnější. O to větší váhu má rozložení jasů, textury, tvary, linie. Podle mého názoru není mnoho adeptů na černobílou fotografii, ale když se nějaký povede, stojí to za to.

Způsoby převodu

Hezká černobílá fotografie nikdy nevznikne tak, že jenom odbarvíme barevnou fotku. Problém je v tom, že dvě různé barvy, které vytváří na barevné fotografii dobře viditelný barevný kontrast, mohou při převodu do šedé stupnice vypadat jako velmi podobné nebo dokonce stejné odstíny šedé, takže spolu splynou. Rozhodujete o tom, zda bude konkrétní barva snímku v černobílém režimu reprezentována tmavší nebo světlejší. Na způsobu převodu záleží. Jaký si vybrat? Vynechávám ty metody, které nestojí za řeč. Uvádím několik osvědčených způsobů převodu, které jsem odzkoušel. 

Mapovat na přechod

Otevřete snímek. Vyberete vrstvu úprav „Mapovat na přechod“ a vytvoříte nějaký přechod v odstínech šedé (nejčastěji nějaký od černé k bílé). Výhodou je, že si dáte standardní přechod od černé do bílé. Tím zajistíte pokrytí celou škálou jasů a ve spodní, barevné vrstvě, ladíte.   

Míchání kanálů

Vyberte vrstvu úprav „Míchání kanálů“ a zaškrtněte monochromatický. Posunutím jezdce posílíte nebo potlačíte daný kanál v obraze. Konstantní světlost zachováte když součet čísel jednotlivých kanálů bude 100. Jezdcem „Konstantní“ přidáte více černé (záporné hodnoty) nebo bílé (kladná čísla).  

V paletce pro míchání kanálů dole je součet uveden. Je to docela kreativní nástroj. Prohlédněte si jednotlivé kanály a uvidíte, co posilujete a co potlačujete. Takto můžete i skrýt některé nedostatky (šum, vrásky). V horní části paletky jsou přednastavené simulace barevných filtru jako z dob černobílé fotografie na film.

Černá a bílá

Otevřete Obraz – Přizpůsobení – Černá a bílá (Alt+Shift+Ctrl+B) nebo lépe novou vrstvu úprav „Černá a bílá“. V přehledném dialogovém okně najdete nastavení táhly barev, automatickou nabídku i různá přednastavení. Jedná se o intuitivní a přesný, řekl bych téměř chirurgický nástroj. Aplikace přes vrstvy úprav jsou nedestruktivní k obrazovým bodům. Také mají všechny výhody nové vrstvy (např. maskování) a jsou vybaveny více ovládacími prvky. Perfektní je ručička se zdviženým ukazováčkem z palety „Přizpůsobení“, kterou editujete příslušnou barvu (nyní šedou) s pomocí kapátka přímo v obraze.  

Do svatební knihy se hodí nějaká černobílá fotka. Při focení s počasím nic nenaděláte. Šedé mraky rozhodly. Ve výsledku jsou šedé jako všechno ostatní. Třeba byly v originále modré. Převod jsem dělal nástrojem „Černá a bílá“.

Gorman-Holbertova metoda

Fotografii převedeme do Lab režimu (Obraz- Režim – Barvy Lab). V paletě kanálů vyberete Světlost (Okna – Kanály – L světlost). Převedete do stupňů šedi (Obraz – Režim – Stupně šedi - OK). Klepnete v paletce kanály na jediný s přidržením Ctrl. Invertujete výběr Shift+Ctrl+I (vyberete stíny). Vrátíte se do RGB režimu (Obraz – Režim – Barvy RGB). Přidáte vrstvu plné černé barvy a změníte její režim prolnutí na Násobit (Vrstva – Nová vrstva výplně - Plná barva OK – Černá (R-0 G-0 B-0) – OK – Násobit v horní roletce paletky Vrstvy). Vytvoříme novou sloučenou vrstvu (Ctrl+Alt+Shift+E) a její režim prolnutí změňte na Překrýt,  krytí snižte asi na 20%. Přidejte lokální kontrast pomocí filtru High Pass (Filtr - Ostatní - Horní propust), kde nastavíme táhlem hodnotu poloměru 30 až 60 obr. bodů. Zde můžete měnit krytí obou vrstev a konečný efekt okamžitě sledovat. Slučte vrstvy a je to.

Černobílé provedení jsem dělal převodem z RAW na TIFF. Pak GH metodou.

Převod v RAW konvertoru (Camera RAW)

V dialogovém okně Camera RAW čapnete jezdce „Sytost“ a táhnete úplně doleva. Ostatními nástroji pak ladíte odbarvenou fotografii .

Další způsob převodu obrázku v RAW konvertoru na černobílý (odstíny šedé): otevřete RAW soubor v Camera RAW a zvolte záložku „HSL/stupně šedi“. V horní části okna zatrhněte „Převést na stupně šedi“ a vylaďte obrázek táhly. Volba „Automaticky“ může posloužit jako začátek úprav.

Variací převodů do odstínů šedé je opravdu hodně. Nesnažte se je všechny odzkoušet. Není to možné. Já zpracuji RAW data na TIFF a ve Photoshopu udělám černobílou fotku. Nejraději požívám metodu „Černá a bílá“ nebo GH (když mám čas). Šoupnu to do JPEG a uložím. 

Fotografie v odstínech šedé nezobrazují realitu. Možná právě proto jsou občas zajímavé. Pokud takový snímek chcete, myslete při fotografování černobíle.